Архів теґу КПНУ

АвторГалецька Юлія

“Подолання підвищеного рівня агресії у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку” монографія Бєлової О.Б.

Кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри Бєловою О.Б. видано монографію “Подолання підвищеного рівня агресії у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку”, у якій вичвітлено теоретико-методологічний аналіз проблеми агресії та стан її дослідження: загальні уявлення про розвиток понять “агресія”, “агресивність”, “агресивна поведінка”; причини виникнення агресії у дітей та дорослих; сформована психодіагностична методика, яка направлена на дослідження агресії; розроблено навчально-превентивну методику та описано психолого-педагогічні умови для формування продуктивних форм поведінки у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.

Авторkpnu

“Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення” монографія Галецької Ю.В.

Видано монографію «Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення» канд. пед. наук Галецькою Ю.В. У монографії здійснено систематизацію теоретичних досліджень, які представляють як класичні розробки проблеми соціально-трудової адаптації, так і сучасні методичні розробки становлення корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності.

Розкрито методику формування соціально-побутових навичок за напрямками: прийом їжі, особиста гігієна, одягання, робота у побуті. Представлено програму з соціально-побутового орієнтування для дітей з помірним ступенем інтелектуального порушення для підготовчого та 1-4 класів. Висвітлено методику формування навичок самообслуговування та результати формувального експерименту, описано зміст науково-методичної роботи з вихователями як умову ефективного формування соціально-побутових навичок у цієї категорії дітей.

Монографія адресована фахівцям у галузі корекційної освіти; викладачам вищих навчальних закладів, студентам та магістрантам напряму підготовки «Спеціальна освіта».

Авторkpnu

“Професійно-трудове навчання учнів з порушенням інтелекту”- монографія Константинів О.В.

Канд. пед. наук, старшим викладачем Константинів О.В. видано монографію «Професійно-трудове навчання учнів з порушенням інтелекту». У монографії проаналізовано особливості розвитку професійно-трудового навчання в системі, що полягали у формуванні їх змісту та форм. Розкриті основні напрямки розвитку професійно-трудового навчання і виховання учнів з порушенням інтелекту. Зазначено посилення корекційної спрямованості професійно-трудового навчання і виховання дітей даної категорії. Проаналізовано розробку навчально-методичного забезпечення професійної підготовки школярів спеціальної школи. Розкриті питання кадрового забезпечення трудової підготовки.

Матеріали можуть бути корисні для корекційних педагогів, що працюють з дітьми з порушенням інтелекту. Також, їх можна застосовувати при читанні лекційних курсів студентам педвузів та вчителям спеціальних шкіл на курсах підвищення кваліфікації.