Силабуси бакалаврів

Пропедевтика мовленнєвих порушень

Психологія осіб з порушеннями мовлення

Виховна робота з дітьми в умовах інклюзії

Ігри в логопедичній роботі

Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення

Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями мовлення: розвитку мовлення

Психологія

Логопедична підтримка при порушеннях інтелекту

Методика логопедичної підтримки дітей з комбінованими порушеннями

Методика раннього дослідження та підтримки розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Основи наукових досліджень

Організація індивідуального навчання дітей з системними порушеннями мовлення

Анатомія, фізіологія, патологія дітей з валеологією

Логогімнастика

Логопедичний практикум: корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

Основи невро- та психопатології

Логодидактика з історією та соціально-правовим супроводом

Логомасаж

Логопедія

Спеціальна педагогіка осіб з порушеннями мовлення

Альтернативна комунікація

Спеціальні методики: ерготерапія

Фізична реабілітація осіб з порушеннями мовлення

Логопедична робота в умовах інклюзії

Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями мовлення: математики з основами математики

Методика формування початкових математичних уявлень у дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Спеціальна методика навчання дітей з порушеннями мовлення: початкового навчання мови