Конференції та семінари

Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції ”Спеціальна і інклюзивна освіта” (збірник тез)

На базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 15 квітня 2021 року в режимі онлайн пройшов перший день ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «СПЕЦІАЛЬНА І ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»який передбачав доповіді на пленарному засіданні.

Презентації виступів науковців:

Кулєша Е.

Лисовская Т.В.

Пєтрашек О.

Бобир В.Г.

Мартиненко І.В.

Базима Н.В.

Виступи науковців 

ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи» (1-2 квітня 2020 р.)

ПОЛІСУБ‛ЄКТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДІТЕЙ З УСКЛАДНЕННЯМИ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ  (Синьов В.М., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, президент ВГО корекційних педагогів України; Синьова Є.П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології НПУ імені М.П. Драгоманова, президент ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»; Риков С.О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка, президент Асоціації дитячих офтальмологів України; Алеєва Н.М., аспірант кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка)

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – ОБ’ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (Шеремет М.К., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, Почесний академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України; Супрун Д.М., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної психології та медицини НПУ ім. М.П. Драгоманова)

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У США ТА В УКРАЇНІ (Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Никоненко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (Вєра Шилонова, Володимир Кляйн, Віктор Гладуш, Інститут Юрая Палеша в Левочі, Католицький університет в Ружомберку (Словацька Республіка)

РАЗНОУРОВНЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИВНОСТИ (Лисовская Т.В., доктор педагогических наук, доцент, начальник учебно-методического управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь)

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЛОРУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СИСТЕМЫ (Русакович И.К., кандидат педагогических наук, доцент, кафедры коррекционно-развивающих технологий Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь)

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ ‒ ПОЧАТОК ХХІ СТ.) (Нечипоренко В.В., доктор педагогічних наук, професор, ректор комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради)

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ОСВІТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (Миронова С.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ  У ДІТЕЙ З ПЕРВАЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ (Тарасун В.В, доктор педагогічних наук, професор)

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ НАРОДНИХ ІГРАШОК УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ (КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ОБРАЗОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ) (Федоренко С.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Дашковська А.В., аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Федоренко І.В., кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри інформаційних систем та технологій, НПУ ім. М.П. Драгоманова)

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГЇ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ (Савінова Н.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету ім.  В.Сухомлинського)

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ ПОРУШЕННЯМИ (ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД) (Пахомова Н.Г., доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені  В.Короленка)

ПОТРЕБА У КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ (Мартинчук О.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка; Скрипник Т.В.,  доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка)

ПОРУШЕННЯ ВИМОВИ ФОНЕМИ [Р]

(Гаврилова Н.С., кандидат психологічних наук, професор кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)

КОМПЛЕМЕНТАРНА РЕАБІЛІТОЛОГІЯ: ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І КОРЕКЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ (Глоба О.П., доктор психол. наук професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова)

ПРОБЛЕМА СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ В МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (Мартиненко І.В., доктор психологічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології НПУ імені М.П.Драгоманова)

Шановні учасники конференції!

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу», в Україні заборонено проведення масових заходів до 3.04.2020 р.

В зв’язку із запровадженими Урядом карантинними та обмежувальними заходами, організатори змушені оголосити, що ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи» буде проводитися у форматі інтернет-конференції. На сайті кафедри будуть розміщені виступи науковців пленарного засідання.

З повагою, оргкомітет конференції.

Заявка на участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи»

Інформаційне повідомлення ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи».

14.12.19 р.  та 22.12.19 р.  (16 год.) відбувся науково-методичний семінар на тему: “Регулятивно-терапевтичні технології у навчально-виховній та корекційній та роботі з дітьми з ООП“,

Семінар проводили викладачі кафедри логопедії та спеціальних методик КПНУ імені  Івана Огієнка:

Гаврилова Н.С., канд.пед.наук, професор;

Мілевська О.П., канд.пед.наук, доцент.

2-3 листопада 2019 р. за спільною ініціативою кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Управління освіти і науки Чернівецької ОДА відбувся навчально-методичний семінар для логопедів закладів дошкільної та шкільної освіти на тему: „Організаційно-методичні аспекти подолання фонологічних порушень у дошкільників та молодших школярів”. Лектор семінару: кандидат педагогічних наук, доцент Мілевська О.П.

Кандидат психологічних наук, професор Гаврилова Н.С. проводить навчально-практичні семінари з таких тематик: «Методика корекції порушень артикуляційної моторики: логопедичний масаж, артикуляційна та дихальна гімнастика”, “Методика формування та стимуляції вимови фонем”, “Система корекційно-виховної роботи при порушеннях інтелекту та розладах спектру аутизму (1 етап): характеристика, діагностика, перспективне планування та методика проведення корекційної роботи”.

18-19 квітня 2019 р. викладачами кафедри логопедії та спеціальних методик проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку». За результатами конференції видано збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)» (вип. 13,14; за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова). Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, наукометричних баз даних Index Copernicus, Scholar Google.

dav