Атестація

Критерії оцінювання відповіді здобувача вищої освіти

Методичні рекомендації для написання випускних (дипломних) кваліфікаційних робіт https://drive.google.com/file/d/0B4IW4J1QFZAoV3YyV1NacDgzY2h4bGtmcl91MjBqNWVjTlhn/view?resourcekey=0-A1Q0o5cU3sf_j8k7Ak5ifw
Методичні рекомендації для написання курсових робіт https://drive.google.com/file/d/1k9_AL7-06w58fx2gLFpO_jfv5y1pu4AV/view

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ  З НОРМАТИВНИХ  НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН для здобувачів першого бакалаврського ступеня вищої освіти  спеціальності  016 Спеціальна освіта. Логопедія спеціалізації Спеціальна психологія (термін навчання 3 роки 10 міс., денної та заочної форми):

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ  З НОРМАТИВНИХ  НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН для здобувачів першого бакалаврського ступеня вищої освіти спеціальності  016 Спеціальна освіта. Логопедія спеціалізації Спеціальна психологія (термін навчання 2 роки 10 міс., заочної форми):