“Професійно-трудове навчання учнів з порушенням інтелекту”- монографія Константинів О.В.

Авторkpnu

“Професійно-трудове навчання учнів з порушенням інтелекту”- монографія Константинів О.В.

Канд. пед. наук, старшим викладачем Константинів О.В. видано монографію «Професійно-трудове навчання учнів з порушенням інтелекту». У монографії проаналізовано особливості розвитку професійно-трудового навчання в системі, що полягали у формуванні їх змісту та форм. Розкриті основні напрямки розвитку професійно-трудового навчання і виховання учнів з порушенням інтелекту. Зазначено посилення корекційної спрямованості професійно-трудового навчання і виховання дітей даної категорії. Проаналізовано розробку навчально-методичного забезпечення професійної підготовки школярів спеціальної школи. Розкриті питання кадрового забезпечення трудової підготовки.

Матеріали можуть бути корисні для корекційних педагогів, що працюють з дітьми з порушенням інтелекту. Також, їх можна застосовувати при читанні лекційних курсів студентам педвузів та вчителям спеціальних шкіл на курсах підвищення кваліфікації.

Про автора

kpnu administrator