“Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення” монографія Галецької Ю.В.

Авторkpnu

“Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення” монографія Галецької Ю.В.

Видано монографію «Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення» канд. пед. наук Галецькою Ю.В. У монографії здійснено систематизацію теоретичних досліджень, які представляють як класичні розробки проблеми соціально-трудової адаптації, так і сучасні методичні розробки становлення корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності.

Розкрито методику формування соціально-побутових навичок за напрямками: прийом їжі, особиста гігієна, одягання, робота у побуті. Представлено програму з соціально-побутового орієнтування для дітей з помірним ступенем інтелектуального порушення для підготовчого та 1-4 класів. Висвітлено методику формування навичок самообслуговування та результати формувального експерименту, описано зміст науково-методичної роботи з вихователями як умову ефективного формування соціально-побутових навичок у цієї категорії дітей.

Монографія адресована фахівцям у галузі корекційної освіти; викладачам вищих навчальних закладів, студентам та магістрантам напряму підготовки «Спеціальна освіта».

Про автора

kpnu administrator