Навчальні дисципліни

 Дисципліни кафедри логопедії та спеціальних методик на 2021-2022 н.р.

 1. Актуальні методики формування писемного мовлення
 2. Актуальні питання методик навчання дітей з інтелектуальними порушеннями
 3. Актуальні питання логопедії
 4. Актуальні питання спеціальної педагогіки.
 5. Альтернативна комунікація
 6. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія
 7. Інноваційні технології в логопедії
 8. Корекція дислексій у дітей
 9. Mоделі та технології реабілітаційної роботи
 10. Корекція порушень психічного розвитку дітей з ТПМ
 11. Корекція фонетико-фонематичного розвитку мовлення
 12. Логогімнастика
 13. Логопедична корекція комплексних порушень
 14. Логопедична корекція при розладах спектру аутизму
 15. Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок
 16. Логопедична робота з дітьми з порушеннями аналізаторів
 17. Логопедична робота при інтелектуальних порушеннях
 18. Логопедичне партнерство
 19. Логопедичний масаж
 20. Логопедичний практикум: аудіювання
 21. Логопедія
 22. Логопедія з практикумом
 23. Логопедія з практикумом: Системні порушення мовлення
 24. Логопедія з практикумом: Порушення писемного мовлення
 25. Логопедія з практикумом: Порушення темпо-ритмічної організації мовлення
 26. Логопедія з практикумом: Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення
 27. Логопропедевтика
 28. Логоритміка
 29. Логоритміка з методикою
 30. Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з ТПМ
 31. Методика викладання логопедії та спеціальної  психології у вищій школі
 32. Методика інноваційної діяльності логопеда
 33. Методика корекції артикуляційної моторики
 34. Методика логопедичної роботи з дітьми з комбінованими порушеннями
 35. Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ
 36. Методика роботи з дітьми з комплексними порушеннями психофізичного розвитку
 37. Методика соціально-побутового орієнтування
 38. Методика формування початкових математичних уявлень у дітей з тяжкими порушеннями мовлення
 39. Науково-теоретичні основи логопедії
 40. Образотворча діяльність з методикою
 41. Організація індивідуального навчання дітей з системними порушеннями мовлення
 42. Основи патопсихології та пихотерапія
 43. Основи психотренінгу, психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ
 44. Порушення писемного мовлення
 45. Практикум з формування професійних навичок логопеда
 46. Практикум з формування професійної діяльності логопеда
 47. Пропедевтика мовленнєвих порушень
 48. Рання логопедична корекція
 49. Ручна праця з методикою
 50. Соціальна логопсихологія
 51. Соціальна реабілітація осіб з виразною інтелектуальною недостатністю
 52. Спеціальна методика навчання дітей з порушеннями мовлення: математики з основами математики
 53. Спеціальна методика навчання дітей з порушеннями мовлення: початкового навчання мови
 54. Спеціальні методики навчання дітей з інтелектуальними порушеннями ручної праці та образотворчої діяльності
 55. Спеціальні методики навчання дітей з інтелектуальними порушеннями математики
 56. Спеціальні методики навчання дітей з інтелектуальними порушеннями української мови
 57. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: математики
 58. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: мови і літератури
 59. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: природознавства
 60. Спецметодика Я і Україна
 61. Спецметодика побутової фізики та хімії
 62. Спецметодика розвитку мовлення
 63. Спецметодика соціально-побутової орієнтації
 64. Спецметодика української мови
 65. Спецметодики : математики з основами математики
 66. Спецметодики фізичного виховання
 67. Спецметодики: географії
 68. Спецметодики: математики
 69. Спецметодики: початкового навчання мови
 70. Спецметодики: природознавства
 71. Спецпедагогіка з історією
 72. Спецпедагогіка з історією логопедії
 73. Теорії мовленнєвої діяльності у логопедії
 74. Трудове навчання з методикою
 75. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення