Історія кафедри

Кафедра логопедії та спеціальних методик входить у склад факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона була заснована у 2002 році. На сьогоднішній день викладачі кафедри забезпечують підготовку фахівців за спеціальностями «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка», «Спеціальна освіта. Логопедія». Читання дисциплін забезпечується 11 викладачами кафедри. Усі вони – кандидати педагогічних чи психологічних наук в галузі спеціальної освіти (корекційної педагогіки чи спеціальної психології).

Члени кафедри є активними учасниками наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Ними ефективно проводиться наукова робота з обдарованою молоддю. Кафедра є засновником і організатором проведення міжнародної наукової конференції з корекційної педагогіки та спеціальної психології за результатами проведення якої щорічно видається фаховий збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти».

Також кафедра впродовж останніх років є одним з організаторів проведення студентської Всеукраїнської наукової олімпіади з корекційної педагогіки з міжнародною участю. За результатами проведеної наукової роботи студенти пишуть статті, які публікують у наукових збірниках студентів та магістрантів , що видаються на факультеті та в університеті.

Кафедра співпрацює з суміжними кафедрами усіх провідних ВУЗів України де проводиться підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти. За участі кафедри підписано ряд договорів про міжнародну співпрацю. Результатом такої співпраці є організація видавництва наукових журналів «Логопедія», «International Journal Pedagogical New Technology».

В останні роки за участю кафедри започаткована практика проходження практики (для кращих студентів) в Республіці Польща та стажування (для викладачів) з корекційної педагогіки та логопедії.

Сьогодення ставить перед нами нові задачі, і члени кафедри готові працювати над їх реалізацією.