Пропозиції стейкхолдерів до проекту освітньо-професійної програми “Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

АвторГалецька Юлія

Пропозиції стейкхолдерів до проекту освітньо-професійної програми “Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Пропозиції стейкхолдерів до проекту освітньо-професійної програми “Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія (2021 р.)

з/п

 Пропозиції   Відомості про автора пропозиції Відповідь щодо пропозиції
1 Варто збільшити кількість годин на логопедію Шевеленко Т. А.

Головний спеціаліст відділу дошкільної та інклюзивної освіти

 

За стандартами освітньо-професійної програми ми не можемо збільшити кількість годин на вивчення дисципліни «Логопедія»
2 Добре, що передбачається проходження виробничої практики. Просимо дозволити проходити виробничу практику за місцем проживання / роботи  здобувачів вищої освіти Гаман А.М.

директор 

Солобковецького

навчально-

реабілітаційного

центру Хмельницької

обласної ради

Буде враховано при розробці методичних рекомендацій
3 Розглянути можливість

включення в освітню програму дисципліни, що вивчає методики логопедичної роботи з дітьми з розладами спектру аутизму

Швець О.І.

 заступник директора НРЦ

Логопедична робота з дітьми з розладами аутистичного спектру буде запропонована у

у переліку вибіркових освітніх компонентів

4 Розглянути можливість ознайомлення майбутніх фахівців з проблеми логопедичної роботи із комбінованими порушеннями Коропецький І.І.  директор

Комунального закладу «Чернівецька 

спеціальна школа №4»

Детальне оволодіння цими компетентностями, згідно з стандартами вищої освіти, передбачене при підготовці магістрів
5 Вивчати оволодіння логомасажу та логоритміки Гаврилюк Н.І.

Директор КО “Івано-Франківська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради”

Дані дисципліни будуть  включені до  переліку вибіркових дисциплін

 

6 Програма відповідає стандартам, носить практичне спрямування, 

якісна!

Мельник В.І.

Директор Кам’янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради

Дякуємо за позитивну оцінку!
7 ОПП відповідає стандарту Науково-

педагогічний

працівник іншого

ЗВО

Дякуємо за позитивну оцінку!
8 Можливо варто надати бакалаврам

можливості проведення практичних занять у закладах, де є діти з порушеннями мовленнєвого розвитку

Швець О.І

Заступник директора НРЦ

Кафедра логопедії і спеціальних методик має угоди із закладами освіти м. Кам’янець-Подільський у яких передбачено можливість організації лабораторних занять з дітьми, що мають мовленнєві порушення. Проте в умовах карантину організація таких занять не можлива
9 Звернути увагу на категорію дітей

зі складними порушеннями інтелектуального розвитку

помірної та тяжкої

форми

Акменс Л.М.

директор Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області

Частково вивчення планування роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями буде висвітлюватись при вивченні дисципліни. «Організація індивідуального навчання дітей з системними порушеннями мовлення».  Вивчення  дисципліни «Соціальна реабілітація осіб з виразним порушенням інтелектуального розвитку» буде пропонуватися у переліку вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти ступеня магістр
10 Уваги потребують вибіркові компоненти, не вказані чітко, які дисципліни маються на увазі. Бажано, щоб це були дисципліни професійного спрямування Директор

ІРЦ

Освітньо-професійна програма розроблена згідно стандарту у якому не передбачено включення дисциплін вільного вибору студента. Вибірковий компонент враховує пропозиції ринку праці (стейкхолдерів, випускників та здобувачів вищої освіти).
11 Цінними були б знання з використання ігор у логопедичній роботі Завідувач закладу дошкільного закладу Частково використання ігор у логопедичній роботі буде висвітлено при вивченні дисципліни «Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями мовлення: Розвитку мовлення». Як окрема дисципліна буде включена до переліку вибіркового компоненту
12 Якісна освітньо-професійна 

програма

Здобувач вищої

освіти (група KorL1-B18)

Дякуємо за позитивну оцінку!

Про автора

Галецька Юлія editor