Архів категорії Новини

АвторГалецька Юлія

Програма комплексного іспиту спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ  З НОРМАТИВНИХ  НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН для здобувачів першого бакалаврського ступеня вищої освіти  спеціальності  016 Спеціальна освіта. Логопедія спеціалізації Спеціальна психологія (термін навчання 3 роки 10 міс., денної та заочної форми):

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ  З НОРМАТИВНИХ  НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН для здобувачів першого бакалаврського ступеня вищої освіти спеціальності  016 Спеціальна освіта. Логопедія спеціалізації Спеціальна психологія (термін навчання 2 роки 10 міс., заочної форми):

АвторГалецька Юлія

До уваги здобувачів освіти 016 Спеціальна освіта. Логопедія, які внаслідок воєнних дій втратили можливість навчатися у своєму закладі вищої освіти!

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка пропонує академічну підтримку студентів, що змушені були залишити свої домівки чи не можуть відвідувати заняття через загрозу своєму життю.
Ви можете продовжити своє навчання з подальшим перезарахуванням здобутих результатів навчання у власному ЗВО. Доєднатися до онлайн навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка можна за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewHQLTbfzJP4Hadzkw4flEDiWvRS-NxMS17rDoPfeM02i6yg/viewform

АвторГалецька Юлія

ХV Міжнародна науково-практична конференція “Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи” переноситься

Шановні колеги!
У зв’язку з введенням в Україні військово стану ХV Міжнародна науково-практична конференція “Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи”, яка мала відбутись 5-6 квітня 2022 року переноситься.
Дату проведення повідомимо додатково.
Маємо віру і надію у нашу Перемогу!
Слава Україні!

АвторГалецька Юлія

5-6 квітня 2022 р. проводиться Міжнародна науково-практична конференція

ХV Міжнародна науково-практична конференція “Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи”

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Історичний шлях становлення спеціальної і інклюзивної освіти в Україні та за кордоном.
  2. Система підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі спеціальної і інклюзивної освіти.
  3. Діагностика,  психокорекція і психоконсультування в системі спеціальної та інклюзивної освіти.
  4. Логопедична робота в системі спеціальної і інклюзивної освіти.
  5. Система роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами.
  6. Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.
  7. Соціальна реабілітація осіб з атиповим розвитком.
  8. Система підготовки конкурентоздатних фахівців спеціальної і інклюзивної освіти.

До участі у конференції запрошуються:

фахівці галузей спеціальної, інклюзивної, професійної та загальної освіти; охорони здоров’я; закладів реабілітації та соціального захисту населення; науково-педагогічні працівники; представники державних установ та громадських організацій; батьки дітей із особливими освітніми потребами.

Робочі мови конференції: українська, англійська, державні мови університетів-партнерів.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати тези доповідей в електронному науковому збірнику матеріалів конференції, взяти участь у майстер-класах та отримати електронний сертифікат учасника конференції (16 год), сертифікат учасника майстер-класу (8 год).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг наукових тез – 4-6 сторінок;

Орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman;

Кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

Список використаних джерел оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису (див: Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання»).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК

Прізвище Ім’я,

посада

місце роботи,

(місто, країна)

ТЕМА

Текст …

Список використаних джерел

Увага! Матеріали тез подаються мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за редагування тексту, підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей.

Редакційна рада зберігає за собою право на відхилення матеріалів у разі невідповідності проблематиці конференції та неналежного оформлення.

ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОСИМО до 20 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ (включно) зареєструватись заповнивши на сайті https://logo.kpnu.edu.ua/, або за посиланням:

Заявку учасника конференції за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1XIzphRM8S8y_YLBqEYIfT84K1BJTHgTsY5d8q0brOoQ/edit?usp=sharing

Заявку учасника майстер-класу за посиланням (буде відкрита з 21.02):

https://docs.google.com/forms/d/144Jeg0GAt9K1dUWhUTlLwXSqNpbT_KGYYEc20kXox5s/edit?usp=sharing

Учасники конференції мають можливість подати до друку статтю у фаховому збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)».

Умови публікації розміщено за посиланням: http://aqce.com.ua/

Контакти оргкомітету:

електронна пошта:  actualpce@ukr.net.

телефон: +38 (067) 3812077 Константинів Оксана Василівна

+38(067) 3076430 Галецька Юлія Вячеславівна

+38(097)4554322 Гаврилов Олексій Вікторович

Подавати тези (окремий файл, назва якого відповідає прізвищу автора(ів), тема листа “Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи” на електронну пошту actualpce@ukr.net.

Організаційний внесок становить 200 грн. Участь у майстер-класі 200 грн. (оплату здійснювати на рахунок Приват Банку 4149 4991 5256 9073 Галецька Юлія Вячеславівна)

Інформаційний лист:

АвторГалецька Юлія

Обговорення проєктів ОПП за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія

Просимо взяти участь в обговоренні проєктів:

ОПП “Спеціальна освіта (Логопедія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія (2021 р.)

Google-форма з обговорення проєкту ОПП “Спеціальна освіта (Логопедія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія (2021 р.)

ОПП “Спеціальна освіта (Логопедія)” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія (2021 р.)

Google-форма з обговорення проєкту ОПП “Спеціальна освіта (Логопедія)” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія (2021 р.)

АвторГалецька Юлія

Реалізація проекту САМ Україна (освітній компонент «Логопедія»)

Освітній компонент ‟Логопедія (порушення письма і читання)”.

Проводили – кандидат педагогічних наук, доцент Мілевська О.П.

В рамках реалізації проєкту САМ Україна за підтримки Британської ради в Україні, Нouse ofEurope, студенти ІІІ курсу Кам’янець-Подільськогонаціонального університету імені Івана Огієнка та Київського Університету імені Бориса Грінченкаспеціальності 016 Спеціальна освіта вивчають дисципліну Логопедія. 

Відповідно до навчального плану, у V семестрі передбачено опрацювання змістового модуля «Порушення читання і письма»). 

Метою вивчення дисципліни є формування знань про специфічні порушення писемного мовлення – дислексію / алексію,  дисграфію / аграфію, дизорфографію; практичних умінь з діагностики цих порушень; знань про зміст та методику подолання порушень писемного мовлення та навичок здійснення логокорекційного впливу за наявності у дітей дислексій, дисграфій.Знайомлячись з проблематикою порушень писемного мовлення, студенти занурюються у наукові теорії щодо механізмів та операційного забезпечення процесів письма і читання, розглядають різні наукові підходи у висвітленні понять «дислексія, дисграфія»; аналізують симптоматику порушень писемного мовлення, проводять рефлексивний аналіз становлення навичок читання і письма з метою визначення можливих труднощів їх становлення для дітей.

Активна взаємодія викладача та студентів на лекційних та особливо на лабораторно-практичних заняттях (елементи кейс-методу) сприяє розвиткові  у студентів професійної мотивації, а виникаючі у процесі цієї взаємодії дискусії стимулюють професійне мислення майбутніх логопедів. В рамках кейс-методу використовують індивідуальні та підгрупові форми роботи.  

Нікого не залишило байдужим обговорення специфічних помилок письма, зокрема оптичних; порівняння графічних навичок письма в учнів з різними порушеннями психофізичного розвитку дозволило виявити низку подібностей. Не відмовились студенти і від аналізу власних графічних навичок письма, піддаючи їх відповідній критиці. І це теж крок до професійного зростання – розвиток критичне ставлення до самих себе! Вивчаючи напрацювання вітчизняних науковців та науковців радянської доби, студенти також знайомляться зі світовими тенденціями щодо проблеми порушень писемного мовлення та особливостей надання допомоги особам з дислексіями.

Пізнавально, інтерактивно проходять практичні та лабораторні заняття з логопедії. Жваві дискусії стосовно кваліфікації дисграфічних та дислектичних помилок зацікавлюють студентів та, водночас, дозволяють отримати безцінний досвід колективної взаємодії, виробити вміння спільно з викладачем розв’язувати пізнавальну проблему. Використаний викладачем метод навчання спрямований не на подачу готових знань, не на їх репродуктивне відтворення, а на стимуляцію наукової конкуренції між студентами та креативного мислення. Своєрідна ейфорія, позитивні емоції, що закономірно виникають під час групового обговорення, створюють умови для оптимальногопоєднання теоретичних знань студентів з умінням самостійно орієнтуватися в ситуації.      В рамках вивчення змістовогомодуля «Порушення читання і письма» студенти мають змогу виявити та порівняти особливості порушень письма і читання у дітей з первинною мовленнєвою патологією, з порушеннями інтелектуального розвитку, з розладами спектра аутизму, із затримкою психічного розвитку та з порушенням аналізаторних систем.І, звісно,  батли! Підгрупове розв’язання пізнавальної задачі завершується захистом командного висновку (на фото –Ангеліна Карча, студентка КПНУ імені Івана Огієнка і Чернига Катерина, студентка Київського університету імені Бориса Грінченка).        Навчальні заняття з логопедії неможливі без використання практичних методик логопедичної роботи, дидактичних матеріалів. Щоправда, окремі матеріали на деякий час змінюють вектор осмислення методичного змісту, адже  «провокують» студентів на самостійне виконання корекційних завдань. 

      Та який логопед зможе правильно оцінити  дидактичний, корекційний зміст вправи, не спробувавши самостійно її виконати? А слідом – і проаналізувати характер виконання.Навчання на парах з логопедії відбувається з використанням різних технологій, засобів, форм та прийомів роботи: ІКТ, інтерактивні лекції, метод проблемного навчання, кейс-метод. В умовах карантинних обмежень (за відсутності можливості  проведення лабораторно-практичних занять у освітніх закладах) студенти аналізують ідеоматеріали та продукти діяльності школярів (письмові роботи). 

Впродовж вивчення розділу «Порушення читання і письма» у студентів формуються такі компетентності, як: здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації;  здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, консультативну діяльність; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, здатність до міжособистісної взаємодії та інші.

АвторГалецька Юлія

Захист практики студентами 4 курсу

28 жовтня 2021 року відбувся захист виробничої логопедичної практики студентами 4 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія.
Керівники практики: канд. псих. наук, професор Гаврилова Н.С., канд. пед. наук, доцент Константинів О. В., канд. пед. наук, доцент Мілевська О.П., канд. псих. наук, доцент Рудзевич І.Л.

АвторГалецька Юлія

Збірнику «Актуальні питання корекційної освіти» надано категорію Б (фахові видання)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА

Збірник наукових праць

ахове видання, категорія Б

наказ Міністерства освіти і науки України

27.09.2021 № 1017)

«Актуальні питання корекційної освіти 

(педагогічні науки)»

Проблемне поле наукового видання

1. Історичний шлях становлення спеціальної та інклюзивної освіти в Україні та закордоном;

2. Система підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти;

3. Діагностика,  психокорекція і психоконсультування в системі спеціальної та інклюзивної освіти;

4. Логопедична робота в системі спеціальної та інклюзивної освіти;

5. Система роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами;

6. Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.

ІНСТРУКЦІЯ СТРУКТУРИ СТАТЕЙ:

Обсяг статті від 12 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Стандарт»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнкивиконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі, зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT, DOC або DOCX. 

Елементи заголовку:

шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу (УДК 162.16); 

наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів) (І. Бандура), електронна адреса (електронні адреси) (titechko@ukr.net); ORCID.

наступний абзац – назва статті 16 шрифтом великими прописними, вирівнювання по центру;

наступний абзац – відомості про автора (ПІП, науковий ступінь, звання, місце роботи, місто, країна та напрямок наукової діяльності автора(ів)) українською та англійською мовами.

Наприклад:

Відомості про автора: Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень артикуляційної моторики, фонетичного боку мовлення у дітей та особливостей засвоєння і формування знань з математики у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення. E-mail: nathalia.gavr@gmail.com

Contact: Havrylova Natalia, PhD of psychology, associate professor of speech therapy and special methods in Kamyanets-Podilsky National Ivan Ohienko University, Kamyanets-Podilsky, Ukraine. Academic interests: correction of children’s articulatory movement and phonetic speech disorders, specialties of mastering and forming knowledge of maths of junior schoolchildren with severe speech disorders. E-mail: nathalia.gavr@gmail.com

Після відомостей про автора подаються відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику (приблизна кількість – 3).

Далі текст анотації та ключові слова українською російською та англійською мовами. Анотації до статті (без слова «анотація») українською та російською – 120–150 слів, англійською –  250–300 слів. Ключові слова розпочинаються словосполученням «Ключові слова:», яке виділяють курсивомі жирним щрифтом. 

Перед кожною анотацією жирним шрифтом ставиться прізвище, ініціали автора та назва статті мовою, якою написана анотація. 

Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського (російського) варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відповідати логіки опису результатів дослідження), компактність, якість перекладу російською та англійською має відповідати літературним нормам для кожної з цих мов.

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1, мають бути чітко позначені ключові частини матеріалу, а саме:• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;• аналіз останніх досліджень і публікацій з  цієї проблеми котрій присвячується запропонована стаття та на які спирається автор;• Мета статті (постановка проблеми);• виклад основного матеріалу статті може включати опис методології дослідження, аналіз отриманих результатів, історичний аналіз змісту зазначеної проблеми, аналіз теоретичних джерел у яких розглянуто варіанти вирішення поставленої проблеми тощо;• висновки і перспективи подальшого розгортання дослідження у представленому напрямку.

Посилання на використані у тексті джерела робляться за зразком: [2], число – номер джерела в списку використаних джерел, декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6]. Допускаються лише зноски коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми – «Вставка–Сноска» («обычная», «автоматическая»). Всі наведені дослідження(авторів) мають відображатись у бібліографії і навпаки, наведені джерела у бібліографії мають мати посилання у тексті статті.

У кінці статті подається Бібліографія (список використаних джерел) – по центру (без двокрапки): жирний шрифт. Список джерел друкується одним абзацом без автоматичної нумерації. Перше слово або прізвище виділяється жирним шрифтом. 

У кінці статті зазначити авторський внесок кожного із співавторів (якщо більше, ніж 1 автор у статті) – 1) авторський внесок: Коваленко О.В. – 50%, Мартинюк О.С. – 50%; або 2) авторський внесок: Григорчук І.П. – 40%, Коваль З.С. – 30%, Пасічник М.М. – 30% і дата відправлення статті.

Разом зі статтею подається договір про авторське право, підписуючи який, автор надає дозвіл друкувати науковий матеріал у відповідному збірнику. Якщо у статті декілька авторів, вони усі мають підписати цей документ. Договір про авторське право  завантажується за посиланням  http://aqce.com.ua/

ІНСТРУКЦІЯ НАПИСАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ

Джерела у списку літератури слід подавати у алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиною;

На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті;

Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел:

1) Перший, “Бібліографія“, формують у алфавітному порядку, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною;

2) Другий, “References“, необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у перекладі (за його наявності у цитованому виданні) або у транслітерованому вигляді. Список формують у алфавітному порядку латиною з нумерацією.

 Списки цитувань мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style) (http://nbuv.gov.ua/node/929).

APA Citation Style (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa)

 Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для вірного цитування необхідно вказувати саме його.

 У списку References  не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в другому списку обов’язково мають бути оформлені латиною. Для вірного цитування, варто наводити авторський англійський варіант назви (якщо такий є).

 Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій онлайн-базі. 

Не використовуйте онлайн-перекладачі, оскільки найгіршим варіантом є некоректний переклад назви видання.

Деякі приклади оформлення списків літератури (стиль APA):

Бібліографія

1. Артеменко, Г.В. (1998). Геохронологія Середньопридніпровської, Приазовської та Курської граніт-зеленокам’яних областей. Автореф. дис… д-ра геол. наук: 04.00.02. Київ.»; 

2. Бобров, О.Б., Степанюк, В.М., Скобелев, В.М. (2008). Геологія та радіологічний вік тоналітів Сурського масиву (Середнє Придніпров’я). Збірник наукових праць УкрДГРІ, 3, 17-32.; 3. Швебс, Г.И. (1981). Теоретические основы эрозиоведения. Киев: Вища школа.; 4. Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969.

References

1. Аrtemenko, G.V. (1998). Geohronology of Middle Dnieper, Near Azovian and Kursk granite-greenstone areas. Extended abstract of Doctor’s thesis (Geochemistry). Кyiv. [in Ukrainian].; 2. Bobrov, O.B., Stepanjuk, L.M., Skobelev, V.M. (2008). Geology and radiological age of tonalites of the Sursk massif (Middle Dnieper area). Scientific proceedings of UkrSGRI, 3, 17-32. [in Ukrainian].; 3. Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969. http://doi.org/10.1093/petrology/egn054.; 4. Shvebs, G.I.(1981). Teoreticheskiye osnovy eroziovedeniya. Kyiv: Vyscha shkola. [in Russian].

Разом зі статтею подається договір про авторське право, підписуючи який, автор надає дозвіл друкувати науковий матеріал у відповідному збірнику. Якщо у статті декілька авторів, вони усі мають підписати цей документ.Договір про авторське право завантажується за посиланням  http://aqce.com.ua/

Подавати відредагований текст статті (окремий файл, назва якого відповідає прізвищу автора(ів), відсканований та підписаний договір про авторське право (окремий файлназва «Договір – прізвище автора(ів); тема листа«Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)» на електронну пошту actualpce@ukr.net.  

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб, тому вартість 1 сторінки становить 80 грн. (оплата за публікацію включає: витрати за видавничі послуги, рецензування статті, електронний варіант журналу). Оплату здійснювати на рахунок Приват Банку 4149 4991 5256 9073 Галецька Юлія В’ячеславівна.

Статті, які не відповідають даним вимогам, друкуватись не будуть, матеріали авторові не повертаються.

До друку приймаються лише статті, які не публікувалися в інших виданнях. 

Усі статті перевіряються на антиплагіат танадсилаються на внутрішнє та зовнішнє сліпе рецензування.

Оргкомітет не несе відповідальності за своєчасне надсилання збірника у випадку відсутності контактноготелефону та адреси

Телефони для довідок: 

+38(067) 3076430 Галецька Юлія В’ячеславівна

+38 (067) 381 20 77 – Константинів Оксана Василівна

+38 (097) 455 43 22 – Гаврилов Олексій Вікторович

E-mail: actualpce@ukr.net.

АвторГалецька Юлія

Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт

https://drive.google.com/file/d/0B4IW4J1QFZAoV3YyV1NacDgzY2h4bGtmcl91MjBqNWVjTlhn/view?resourcekey=0-A1Q0o5cU3sf_j8k7Ak5ifw методичні рекомендації для написання випускних (дипломних) кваліфікаційних робіт


https://drive.google.com/file/d/1k9_AL7-06w58fx2gLFpO_jfv5y1pu4AV/view методичні рекомендації для написання курсових робіт

АвторГалецька Юлія

Круглий стіл до Дня науки

14.05.2021 р. викладачами кафедри логопедії та спеціальних методик до Дня науки  буде проведено круглий стіл на тему: “АКТУАЛЬНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В СУЧАСНІЙ ЛОГОПЕДІЇ”.

Посилання на зустріч:
meet.google.com/ezw-ubso-prc

Програма заходу Круглий стіл 2021