Пропозиції стейкхолдерів до проекту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

АвторГалецька Юлія

Пропозиції стейкхолдерів до проекту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Пропозиції стейкхолдерів до проекту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія (2021 р.)

з/п

Пропозиції Відомості про автора пропозиції Відповідь щодо пропозиції
1 Варто включити дисципліну з використання інноваційних технологій у роботі логопеда Шевеленко Т.А. Головний спеціаліст відділу дошкільної та інклюзивної освіти

 

Висвітлення даного питання передбачено при вивчені дисципліни «Методика інноваційної діяльності логопеда»
2 Розглянути можливість вивчення методик з альтернативної комунікації та аудіювання Гаман А.М.

директор

Солобковецького

навчально-

реабілітаційного

центру Хмельницької

обласної ради

«Логопедичний практикум: альтернативна комунікація» та «Логопедичний практикум: аудіювання» будуть включені

у перелік вибіркових освітніх компонентів

3 Розглянути можливість

розширити практичну підготовку на магістерському рівні

Швець О.І.

ІРЦ, заступник директора

Практика на магістерському рівні 30 кредитів і ми вважаємо це достатнім для практичної підготовки фахівця освітньо-професійної програми   «Спеціальна освіта (Логопедія)»
4 Надати можливість студентам самостійно формулювати теми власного наукового дослідження

 

Логопед медичної установи На кафедрі є перелік загальних тем дипломних робіт, які здобувачі вищої освіти можуть обирати або пропонувати теми власного дослідження, які узгоджується з керівниками і затверджуються на засіданні кафедри логопедії і спеціальних методик
5 Для якісної підготовки магістрів розширити кількість кредитів освітніх компонентів професійної підготовки Гаврилюк Н.І.

Директор КО “Івано-Франківська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради”

Відповідно стандарту не можливо збільшити кількість кредитів освітніх компонентів професійної підготовки

 

6 Проводити дослідження на замовлення освітніх закладів Директор  спеціального закладу загальної середньої освіти Теми дослідження,  запропоновані освітніми закладами , обговорюються та затверджуються  на засіданні кафедри логопедії і спеціальних методик
7 Програма відповідає стандартам,

носить практичне спрямування,

якісна!

Мельник В.І.

Директор Кам’янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради

Дякуємо за позитивну оцінку!
8 ОПП відповідає стандарту Науково-

педагогічний

працівник іншого

ЗВО

Дякуємо за позитивну оцінку!
9 Включити у перелік вибіркових дисциплін методику логопедичної роботи з дітьми раннього віку Директор ІРЦ Вивчення  дисципліни «Рання логопедична корекція порушень мовленнєвого розвитку» буде

пропонуватися у переліку вибіркових освітніх компонентів

10 Звернути увагу на категорію дітей

зі складними порушеннями інтелектуального розвитку

помірної та тяжкої

форми

Акменс Л.М.

директор Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради Тернопільської області

Частково вивчення планування роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями буде висвітлюватись при вивченні дисципліни «Методика логопедичної підтримки дітей з

комбінованими порушеннями».  Вивчення  дисципліни «Соціальна реабілітація осіб з виразним порушенням інтелектуального розвитку» буде

пропонуватися у переліку вибіркових освітніх компонентів

11 Пропозицій немає, програма складена відповідно стандарту Працівник ЗВО Дякуємо за позитивну оцінку!
12 Проводити опитування студентів на предмет пропозицій вибіркових дисциплін професійного спрямування Здобувач вищої освіти(група KorL1-М20)

 

Кафедрою забезпечується інтерв’ювання здобувачів вищої освіти щодо вибіркового компоненту
13 Цінними були б знання з

використання новітніх технологій у роботі логопеда

Завідувач закладу дошкільного закладу В освітньо-професійній програмі є дисципліна «Методика інноваційної діяльності логопеда»,  де будуть вивчатись новітні технології у роботі логопеда
14 Якісна освітньо-професійна

програма

Здобувач вищої

освіти (група KorL1-М19)

 

Дякуємо за позитивну оцінку!

Про автора

Галецька Юлія editor