Архів автора Галецька Юлія

АвторГалецька Юлія

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм

Запрошуємо взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм:

Освітньо-професійна програма “Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія (2021 р.)

Google Форма для відгуків та пропозицій щодо освітньо-професійної програми “Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:  https://docs.google.com/forms/d/15tzUAsb5J8ZnByBc76sCmoD6RpfIGihd53yrbe-Op_g/edit?usp=sharing

Матриця відповідності визначених компетентностей / результатів навчання. До ОПП “Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації Логопедія (2021 р.)

 

Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта (Логопедія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія (2021 р.)

Google Форма для відгуків та пропозицій щодо освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти: https://docs.google.com/forms/d/1GufyiOQmA9DVrYNZiV95qt3KtsU91a6N99fuTS0dXn8/edit?usp=sharing

Матриця відповідності визначених компетентностей / результатів навчанняДо проєкту ОПП «Спеціальна освіта (Логопедія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.01 Логопедія

 

АвторГалецька Юлія

Онлайн опитування стейкхолдерів щодо якості освіти

Стейкхолдери (від англ. stakeholders), зацікавлені сторони – фізичні та юридичні особи, які мають інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету – це особи або організації які зацікавлені у якісній підготовці фахівців вищим навчальним закладом. Це перш за все роботодавці, випускники, представники органів державної та місцевої влади, громадські організації тощо.

Онлайн опитування стейкхолдерів за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch3WvbhHsnNIYMR4qOaipei4IFr4m9_kPq7Kulz2r0YYGNJQ/viewform

Завдання інституції зовнішніх стейкхолдерів (груп впливу):

 • визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій;
 • сприяти проходженню виробничих практик;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування спеціальністю.

На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на:

 • прозорість управлінських, організаційних, кадрових процесів щодо освітнього процесу в університеті;
 • організацію вступної кампанії;
 • адаптацію здобувачів вищої освіти до академічного життя;
 • оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів (бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, офіційного веб-сайту університету тощо);
 • покращення роботи університетських сервісів (кафедра, деканат, відділ міжнародних зв’язків, відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, органи студентського самоврядування, вчена рада університету (факультету), рада із забезпечення якості університету тощо);
 • формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням;
 • зв’язок з потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників;
 • створення груп сприяння академічній доброчесності, комісій з питань етики та академічної доброчесності, розвитку студентських організацій, гуртків, секцій, товариств тощо.

На інституційному рівні факультету стейкхолдери мають право впливати на:

 • розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;
 • оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;
 • вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін;
 • якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі;
 • якість матеріально-технічної бази спеціальності;
 • якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти;
 • якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо.

 

АвторГалецька Юлія

6 лютого – День відкритих дверей КСПП!

Марафон днів відкритих дверей онлайн триває!
06 лютого відбудеться зустріч з представниками факультету КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ (11:00) , під час якої ви матимете змогу поспілкуватися з керівництвом факультету, завідувачами кафедр, представниками студентського самоврядування. У вас буде можливість поставити присутнім питання, які вас цікавитимуть, у режимі онлайн або шляхом попереднього заповнення гугл-форми: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUQmhKyh5Zmtych1tXOjq-DYDTyAVg8-BR8pFLD8PYxQoJ6A/viewform.
Зустріч відбудеться на платформі Google Meet.
Покликання на зустріч: https://meet.google.com/mvn-ycpt-rtb.
К-ПНУ-ТВОЄ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ!

АвторГалецька Юлія

6 лютого – День відкритих дверей факультету КСПП

К-ПНУ ЗАПРОШУЄ НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН!
Покликання на зустріч: https://meet.google.com/mvn-ycpt-rtb.
У межах зустрічей ви матимете можливість обговорити особливості вступної кампанії 2021, поставити своє питання ректорові, відповідальному секретареві приймальної комісії, керівництву факультетів, представникам студентського самоврядування К-ПНУ в режимі онлайн або шляхом попереднього заповнення гугл-форми: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfUQmhKyh5Zmt…/viewform
АвторГалецька Юлія

Перша зустріч в межах циклу “Дні відкритих дверей онлайн”

22 січня о 14.00 ви матимете змогу поспілкуватися з ректором університету Сергієм Копиловим, відповідальним секретарем приймальної комісії Василем Чабановим та представниками студентського самоврядування К-ПНУ. Ви матимете можливість обговорити особливості вступної кампанії 2021, поставити присутнім питання, які вас цікавитимуть, у режимі онлайн або шляхом попереднього заповнення гугл-форми: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfUQmhKyh5Zmt…/viewform. Зустріч відбудеться на платформі Google Meet.
Покликання на зустріч: https://meet.google.com/mvn-ycpt-rtb.
К-ПНУ-ТВОЄ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ!
АвторГалецька Юлія

Анкета для вступників 2021

Шановні випускники шкіл!

Пропонуємо Вам стати активними учасниками Вступної кампанії 2021 р. факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка!
Заповнивши анкету, Ви зможете отримувати новини про проведення заходів (Днів відкритих дверей, тренінгів, зустрічей тощо) для вступників та ставати їх учасниками; задавати питання та отримувати відповіді на питання щодо вступу на наш факультет!

Посилання на анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMPEqzqGx05EwOsJEGNyVizHDrY-Jf2C1-LkQFgpXrTwiJXw/viewform

Питання можна надсилати за адресою – hevchuk@kpnu.edu.ua

АвторГалецька Юлія

Акція “Святковий Миколай зайде у кожен дім”

Студенти спеціальності “Логопедія.Спеціальна психологія” 15 грудня 2020 року здійснили благодійну акцію “Святковий Миколай зайде у кожен дім” для дітей спецгрупи “Невгамонні” Кам’янець-Подільського дошкільного закладу освіти (ясла-садок) №3 компенсуючого типу “ТЕРЕМОК” (для дітей з психофізичними порушеннями).

Організатор акції студентка KorL1-B18 – Баригіна Анна.
Відповідальна за проведення акції – Бєлова Олена Борисівна

АвторГалецька Юлія

Захист курсових робіт з дисципліни “Загальна, вікова, педагогічна логопсихологія”

Захист курсових робіт з навчальної дисципліни “Загальна, вікова, педагогічна логопсихологія” студентів KorL1-B18, спеціальності “Логопедія.Спеціальна психологія”

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бєлова Олена Борисівна.

АвторГалецька Юлія

Відео вдячності від наших партнерів!

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка до Дня Університету та грінченківської декади презентувала відео вдячності своїм партнерам.
Покликання на відео https://youtu.be/HGNB1hyq-uE