5-6 квітня 2022 р. проводиться Міжнародна науково-практична конференція

АвторГалецька Юлія

5-6 квітня 2022 р. проводиться Міжнародна науково-практична конференція

ХV Міжнародна науково-практична конференція “Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи”

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Історичний шлях становлення спеціальної і інклюзивної освіти в Україні та за кордоном.
  2. Система підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі спеціальної і інклюзивної освіти.
  3. Діагностика,  психокорекція і психоконсультування в системі спеціальної та інклюзивної освіти.
  4. Логопедична робота в системі спеціальної і інклюзивної освіти.
  5. Система роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами.
  6. Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.
  7. Соціальна реабілітація осіб з атиповим розвитком.
  8. Система підготовки конкурентоздатних фахівців спеціальної і інклюзивної освіти.

До участі у конференції запрошуються:

фахівці галузей спеціальної, інклюзивної, професійної та загальної освіти; охорони здоров’я; закладів реабілітації та соціального захисту населення; науково-педагогічні працівники; представники державних установ та громадських організацій; батьки дітей із особливими освітніми потребами.

Робочі мови конференції: українська, англійська, державні мови університетів-партнерів.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати тези доповідей в електронному науковому збірнику матеріалів конференції, взяти участь у майстер-класах та отримати електронний сертифікат учасника конференції (16 год), сертифікат учасника майстер-класу (8 год).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг наукових тез – 4-6 сторінок;

Орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman;

Кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

Список використаних джерел оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису (див: Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання»).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК

Прізвище Ім’я,

посада

місце роботи,

(місто, країна)

ТЕМА

Текст …

Список використаних джерел

Увага! Матеріали тез подаються мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за редагування тексту, підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей.

Редакційна рада зберігає за собою право на відхилення матеріалів у разі невідповідності проблематиці конференції та неналежного оформлення.

ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОСИМО до 20 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ (включно) зареєструватись заповнивши на сайті https://logo.kpnu.edu.ua/, або за посиланням:

Заявку учасника конференції за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1XIzphRM8S8y_YLBqEYIfT84K1BJTHgTsY5d8q0brOoQ/edit?usp=sharing

Заявку учасника майстер-класу за посиланням (буде відкрита з 21.02):

https://docs.google.com/forms/d/144Jeg0GAt9K1dUWhUTlLwXSqNpbT_KGYYEc20kXox5s/edit?usp=sharing

Учасники конференції мають можливість подати до друку статтю у фаховому збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)».

Умови публікації розміщено за посиланням: http://aqce.com.ua/

Контакти оргкомітету:

електронна пошта:  actualpce@ukr.net.

телефон: +38 (067) 3812077 Константинів Оксана Василівна

+38(067) 3076430 Галецька Юлія Вячеславівна

+38(097)4554322 Гаврилов Олексій Вікторович

Подавати тези (окремий файл, назва якого відповідає прізвищу автора(ів), тема листа “Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи” на електронну пошту actualpce@ukr.net.

Організаційний внесок становить 200 грн. Участь у майстер-класі 200 грн. (оплату здійснювати на рахунок Приват Банку 4149 4991 5256 9073 Галецька Юлія Вячеславівна)

Інформаційний лист:

Про автора

Галецька Юлія editor