Архів за місяць Жовтень 2020

АвторГалецька Юлія

Збірник тез за результатами ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи»

За результатами ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи», яка проводилася в інтернет-форматі 01-02 квітня 2020 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, видано збірник тез, який можна завантажити за посиланням.

АвторГалецька Юлія

23-24 вересня відбулася наукова конференція студентів та магістрантів

ПРОГРАМА НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ І МАГІСТРАНТІВ

ЗА ПІДСУМКАМИ НДР

У 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Регламент конференції

23 ВЕРЕСНЯ

13.30 -15:00 робота секцій і підсекцій (навчальні корпуси університету)

24 ВЕРЕСНЯ

13.30 – 15:00 робота пленарних засідань (навчальні корпуси університету)

 

СЕКЦІЯ:КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Керівник: Співак В.І., кандидат психологічних наук, доцент.

Секретар: Гаврилова Н.С., професор, кандидат психологічних наук.

Підсекція:Логопедії та спеціальних методик

(аудиторія 32 факультету корекційної та соціальної педагогіки та психології)

Керівник:Гаврилов О.В., кандидат психологічних наук, доцент

Секретар:Столярчук К., студентка 2 курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія)

 1. Особливості розвитку читання у молодших школярів.

Столярчук К. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Гаврилова Н.С., професор, кандидат психологічних наук.

 1. Особливості організації та проведення занять із розвитку мовлення у дітей молодшого шкільного віку ізЗНМ І рівня в умовах інклюзії.

Цапок Д. – aмагістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Гаврилова Н.С., професор, кандидат психологічних наук.

 1. Особливості просодичних розладів при різних мовних патологіях.

Кудельницька Н. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Сімко А.В., кандидат психологічних наук, старший викладач.

 1. Особливості патріотичного виховання в системі дошкільної освіти.

Барецька Т. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Сімко А.В., кандидат психологічних наук, старший викладач.

 1. Поетапність формування відтворюючої уяви у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення

Маковійчук Ю. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Бєлова О.Б., кандидат педагогічних наук, старший викладач.

 1. Вплив позитивних вольових якостей на формування зв’язаного мовлення при системних ПМР.

Подтабачний Н. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Бєлова О.Б., кандидат педагогічних наук, старший викладач.

 1. Характеристика методів обстеження словникового запасу дітей з розладами аутистичного спектру

Завальна Ю.В. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Константинів О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач.

 1. Особливості організації співпраці логопеда з батьками

Сеньо Е. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Константинів О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач.

 1. Особливості сформованості комунікативних навичок у дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення.

Банарюк-Вавдійчик О.Б. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Гаврилов О.В., кандидат психологічних наук, доцент.

 1. Розвиток математичних знань у дошкільників з порушенням мовлення.

Рудик О.М. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Гаврилов О.В., кандидат психологічних наук, доцент.

 1. Особливості смислового читання у молодших школярів з порушеннями мовлення

Дрібота К.–студентка 4 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Мілевська О.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. Дослідження операцій лексико-семантичного структурування висловлювань у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення

Невмержицька Н. – студентка 4 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Мілевська О.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. Особливості фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

Кузимич В.А. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Лісова Л.І., кандидат педагогічних наук, ст. викладач.

 1. Особливості розвитку лексичної складової мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

Пилипчук О.П. – магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Науковий керівник: Лісова Л.І., кандидат педагогічних наук, ст. викладач.