Силабуси бакалаврів

Логопедія з практикумом

Методика корекції порушень артикуляційної моторики

Логопедія

Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок

Спеціальна методика соціально-побутового орієнтування

Спеціальна методика викладання географії

Спеціальна методика викладання природознавства

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

Логопсихологія

Пропедевтика мовленнєвих порушень

Спеціальна методика розвитку мовлення

Методика формування початкових математичних уявлень у дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Спецметодика математики з основами математики

Спецметодика математики

Логоритміка з методикою

Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ

Альтернативна комунікація

Соціальна логопсихологія

Спецметодика побутової фізики та хімії

Логопедичне партнерство

Спеціальна педагогіка з історією

Ручна праця з методикою

Спеціальна методика навчання дітей з інтелектуальними порушеннями образотворчої діяльності та ручної праці

Спеціальна методика початкового навчання мови

Спеціальна методика української мови

Основи патопсихології та психотерапії

Основи психотренінгу

Методи відбору в спеціальні заклади для дітей з ТПМ

Логопедія з практикумом: ФФНМ

Логопедичний масаж

Логопедична робота з дітьми з порушеннями аналізаторів