Наукова робота

Наукові праці

кандидата педагогічних наук,  доцента кафедри логопедії і спеціальних

 методик  Левицького В. Е.

Стан статево-рольовогого виховання дітей з вадами інтелекту в сучасній педагогічній практиці. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Науково-методичний збірник: Вип. 5. / За ред. В.І Бондаря, В.В. Засенка. – Київ: Науковий світ, 2004. – С.340-343.

 1. Інтегрована співпраця сім’ї та спеціальної школи у справі статевого виховання дітей з порушеним інтелектом. Допомога проблемним сім’ям. Зб. За результатами міжнародної наукової конференції / За ред. Б. Колдон. – Сталева Воля: Дієцезне видавництво, – С.206-217.
 2. Особливості корекційного застосування дидактичних методів на уроках ліплення в молодших класах школи для дітей з порушеним інтелектом. Зб. Праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соц.- пед.

Вип. 6. Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. –  Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2006. – С. 267-273.

 1. Модель педагогічного забезпечення статевого виховання молодших школярів. Церква, сім’я і школа у розв’язанні проблем виховання підростаючого покоління. Зб. за результатами науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: Видавничий відділ Кам’янець-Подільської єпархії, 2007. –  С. 330-338.
 2. Статеве виховання учнів молодших класів (гендерний підхід). Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. – 108с.
 3. Особенности гендерного воспитания учащихся младших классов с нарушенным интеллектом. Специальное образование: традиции и инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф., − Минск: БГПУ, 2008. − С.193-196.
 4. Статево-рольове виховання представників різної статі з порушеним інтелектом молодшого шкільного віку в допоміжній школі інтернатного типу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Корекційна педагогіка і психологія. – Вип. 1 / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – С.92-98.
 5. Особливості професійно-орієнтованої підготовки учнів старших класів допоміжної школи. Зб. Наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соц.- пед. Вип. 8. За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. – С.223-228.
 6. Роль сім’ї у формуванні та корекції педагогічної занедбаності у підлітків. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні» К.: НПУ ім. Драгоманова, – –  №11. – С.94-96.
 7. До питання про процес психолого-педагогічної корекції загального недорозвитку мовлення у дітей-сиріт дошкільного віку. Проблеми сучасної психології: Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. Вип. 1. За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої, – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С.102-108.
 8. До питання про фізичний розвиток учнів старших класів з порушеним інтелектом у позакласній виховній роботі. Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С.119-124.
 9. Особливості формування позитивних мотивів до розвитку фізичної сфери в учнів старших класів з порушеним інтелектом. Науковий часопис НПУ імені. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені. М.П. Драгоманова, 2010. – № 15. – С.375-378.
 10. Спеціальна методика ручної праці. Методика навчання учнів 1−4 класів спеціальної школи: Навчальний посібник / За ред. О.В.Гаврилова. −  Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. − 312с. − С. 179-259.
 11. Основні аспекти посилення корекційної спрямованості уроків ручної праці у спеціальній загальноосвітній школі для дітей з порушеним інтелектом. Инклюзивное образование на современном этапе становления школы инновационного типа − Материалы Всеукраинской научно-практической конференции (с участием зарубежных ученых) / под общ. ред. Ляшенко А.Н. − Симферополь. − − С.164-171.
 12. До питання про екологічне виховання учнів старших класів з порушеним інтелектом Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2011. – С.106-111.
 13. Особливості підготовки учнів старших класів з порушеним інтелектом до сімейного життя. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака – Вип. XVII в двох частинах, частина 2. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2011. – С.116-121.
 14. До питання про актуальність застосування дослідницького методу під час реалізації екологічного виховання для дітей з порушеним інтелектом старшого шкільного віку. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака – Вип. IXX в двох частинах, частина 2. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – С.128-135.
 15. Спеціальна методика викладання ручної праці. Навчально-методичний посібник. – Кам’янець- Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 160с.
 16. Особливості реалізації превентивної роботи та корекції девіантної поведінки у підлітків з порушеннями інтелекту. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. XXII в двох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. – С.206-213.
 17. До питання про стан та розвиток усного зв’язного мовлення учнів молодших класів з порушеним інтелектом. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. XXIII в трьох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. – С.257-264.
 18. Спеціальна методика викладання української мови (молодші класи). Прикладна корекційна психопедагогіка: олігофренопедагогіка. Навчальний посібник/ За ред. О.В. Гаврилова, В.О. Липи / Олексій Вікторович Гаврилов, Володимир Олександрович Липа, Олександр Миколайович Ляшенко, Вадим Едуардович Левицький, Олег Миколайович  Опалюк, Євгенія Володимирівна Данильченко  Кам’янець- Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 592с. – С.305-385.
 19. Спеціальна методика ручної праці. Прикладна корекційна психопедагогіка: олігофренопедагогіка. Навчальний посібник/ За ред. О.В. Гаврилова, В.О. Липи / Олексій Вікторович Гаврилов, Володимир Олександрович Липа, Олександр Миколайович Ляшенко, Вадим Едуардович Левицький, Олег Миколайович  Опалюк, Євгенія Володимирівна Данильченко  Кам’янець- Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 592с. – С.385-469.
 20. До питання про формування основних чинників здорового способу життя в учнів старших класів з порушеним інтелектом. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / За ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип. ІV. – Кам’янець- Подільський: ПП Медобори-2006, 2014. – С.197-206.
 21. До питання про організацію профорієнтаційної роботи та професійно-трудового навчання у спеціальній школі для дітей з порушеним інтелектом. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія . Випуск 30: збірник наукових праць. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 358с. – С.113.-119.
 22. До питання про методику організації і проведення уроків ручної праці з учнями з порушеним інтелектом. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.7, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – Т.2. – 486 с. – С.172-184.
 23. До питання про збагачення словника учнів молодших класів з порушеним інтелектом на уроках української мови. Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. – 258с. – С.124-131.
 24. On The Issue of Pedagogical Providing of Gender Education of Primary School Pupils with Special Needs. IGPINT/ Year 2016, Volume 3, No. 1. –45-51.
 25. До питання про формування основних якостей читання в учнів молодших класів із порушеним інтелектом Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». –  К.: Університет «Україна», 2016, №12. – 207с. – С.62-67.

Наукові праці

кандидата педагогічних наук,  доцента кафедри логопедії і спеціальних

методик  Мілевської О.П.

 

 1. Особливості дослідження рівнів сформованості розуміння текстів в учнів із ЗПР 4-х класів / Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів та аспірантів : вип. 3, у 3т. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, – Т. 3. – С.170 – 172.
 2. Дидактико-психологічні основи формування розуміння текстів у молодших школярів із затримкою психічного розвитку / Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. − К. : Наук. світ, 2004. – Вип. 5. − С.142−145.
 3. Зміст уроків розвитку мовлення у молодших класах для учнів з важкими порушеннями мовлення / Педагогічне Поділля : зб. наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна : вип. 4, у 2 т. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. – Т.1.  −  С.152−159.
 4. Можливості реалізації принципу індивідуального та диференційованого підходу в навчанні в умовах логопедичних класів // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. ‒ Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В.С., 2006. – Вип. 6. – С.178 −182.
 5. Особливості переказу текстів учнями із затримкою психічного розвитку 4-х класів / Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : вип. 5, у 3 т. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. ‒ Т. 3. – С.110−112.
 6. Терапевтичне значення сімейних ігор з дітьми, що мають відхилення у розвитку / Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів :  вип. 6, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. –  Т. 3. – С.111−113.
 7. Психологічні передумови формування розуміння текстів в учнів із ЗПР 4-х класів / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський  : ПП Мошинський В.С., 2007. – Вип.VII. – С. 293−297.
 8. Напрямки сімейного виховання дітей з порушеннями мовлення як засіб їх реабілітації та соціалізації // Церква, сім’я і школа у розв’язанні проблем виховання підростаючого покоління : зб. праць за підсумками науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Видавничий відділ Кам’янець-Подільської єпархії, 2007. – С. 205−210.
 9. Вплив мовленнєвого недорозвитку молодших школярів із ЗПР на процес оволодіння ними читанням / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака.  – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В.С., 2008. – Вип.VII. − С.78−82.
 10. Методи профілактики мовленнєвих порушень у дошкільників / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, докторантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету : вип. 7,  у 5 т. −  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний  університет  імені Івана Огієнка, 2008. – Т. 4. – С. 84−85.
 11. Відтворення смислової структури текстів учнями із ЗПР 4-х класів / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : зб. наук. праць / за ред. В.М. Синьова. – Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. − №11. – С.140−144.
 12. Виявлення особливостей розуміння текстів в учнів із ЗПР шляхом застосування методики доповнення / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія : соціально-педагогічна / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака.  – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. ХI. − С. 295−298
 13. Психолого-педагогічний аналіз сучасних методичних підходів до навчання розуміння текстів у початковій школі / Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології  ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред.  С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої.  –  Кам’янець-Подільський  : Аксіома, 2009. – Вип. V. − С. 21−333.
 14. Ритмічні здібності та їх роль у становленні мовленнєвої діяльності / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка та психологія / за ред. О.В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : Аксіома,  2009. – Вип. ІІ. − С.161−167.
 15. Специфіка розуміння текстів різної семантико-синтаксичної організації молодшими школярами із ЗПР / Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології : зб. наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2010. –  С.134−141.
 16. К вопросу об особенностях вербально-мыслительной обработки текста младшими школьниками с ЗПР / Специальное образование : тенденции и инновации : материалы II Международной научно-практической конференции, г. Минск, 8-9 апреля 2010 / Белорусский  государственный  педагогический  университет им. М.Танка. – Минск : БГПУ, 2010. − С.164−166.
 17. Особливості прояву семантичних дислексій у розумово відсталих п’ятикласників / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 9, у 5 т. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 5. – С. 32−34
 18. Симптомологічний підхід до діагностики дизграфій / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2010. – Вип. 1. – С. 226−232.
 19. До проблеми формування комунікативних умінь у молодших дошкільників із синдромом Дауна / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. − Кам’янець-Подільський : ПП  Медобори-2006,  2011. – Вип. 3. – С. 127−134.
 20. До проблеми пропедевтики фонетико-фонематичних умінь у старших дошкільників / Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред.  С.Д. Максименка,  Л.А. Онуфрієвої.  –  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011.  – Вип. IV. – С. 475−485.
 21. До питання формування зв’язних висловлювань в учнів із загальним недорозвитком мовлення // Логопедія : науково-методичний журнал. – 2011. – № 1. –  С. 45−51.
 22. Методичні аспекти формування розуміння текстів у молодших школярів із ЗПР / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. –  Кам’янець-Подільський  : Аксіома, 2011. –  Вип. ХVІ. − С.159−168.
 23. Предикативні схеми як методичний прийом формування розуміння текстів в учнів із ЗПР / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна : вип. ХХ, у 2 ч. / за ред. О.В. Гаврилова, В.І.Співака. –   Кам’янець-Подільський : Медобори-2006,  2012. – Ч. 2.−  С. 356−364.
 24. До питання клінічного підходу у логопедичній діагностиці / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.12, у 3 т. ‒ Кам’янець-Подільський  : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. ‒ Т. 1. ‒ С.127−128.
 25. Корекція лексичних умінь у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення  (на матеріалі дієслів-антонімів) // Логопедія : науково-методичний журнал. – 2013. − № 3. – С. 56−64.
 26. Учет нейро-психологического базиса психической деятельности в обучении чтению младших школьников с тяжелыми нарушениями речи // Специальное образование: традиции и инновации : материалы IV Международной науч.-практ. конф., г. Минск, 24-25 окт. 2013 г. / Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка ; редкол. : С.Е.Гайдукевич, И.Н. Логинова, В.В. Радыгина и др. ‒ Минск : БГПУ, 2013. ‒ С. 93−96.
 27. До питання про дослідження синтетичних структур у молодших школярів із загальним недорозвиненням мови // Проблеми вищої освіти осіб з особливими потребами [Електронний ресурс]. ‒ 2014. ‒ №1-2. ‒ С. 33-37. ‒ Режим доступу: http://obrazovanie.esrae.ru./1. Заголовок з екрану (міжнародний електронний науковий журнал)
 28. Характеристика передумов опанування смисловим компонентом читацької діяльності в учнів з відхиленнями у розвитку / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 3 т. ‒ Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка, 2014. ‒ Т. 1. ‒ С.122−123.
 29. Вивчення фонетичних умінь у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і психологія : зб. наук. праць. ­‒ К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. ‒ № 27. ‒ С. 130−135.
 30. Психофізіологічні аспекти корекції акустико-артикуляційних диференційовок у старших дошкільників / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і психологія : зб. наук. праць. ­‒ К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. ‒ № 28. ‒ С. 141−147.
 31. Застосування структурного аналізу розуміння тексту у навчанні учнів із затримкою психічного розвитку / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць : вип. VI, у 2 т. / за ред. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. ‒ Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. ‒ С. 348−359.
 32. Методичні рекомендації до корекції перцептивно-смислових операцій у молодших школярів-логопатів / Фактори розвитку педагогіки та психології у ХХ столітті: Збірник наукових робіт  учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 червня 2016 р.). – Х.: ГО «Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С.95-99.
 33. Прийоми формування лексико-граматичних узагальнень у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення / Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2016 р., м. Львів,). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 46-50.
 34. Procession Analysis of the Skills of Texts Understanding for Primary School Children with Mental Retardation / International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. – Warsaw.: Maria Grzegorzewska University, Vol.3, №1, 2016, pp. 80-86.
 35. До питання вивчення описової лексики у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення / Психологія і педагогіка: актуальні питання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 7-8 квітня 2017р.). ­­– Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 130-134.
 36. Методичні аспекти формування описових умінь у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення // Збірник наукових праць Педагогічні науки // Збірник наукових праць. ­­‒ Херсон: Херсонський державний університет, 2016. ‒ Вип. LXXV, Т. 1.‒ С. 136-142.
 37. Дослідження категоріальності описової лексики у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення // International scientific and practical conference “Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, May 5–6, 2017. Sandomierz. ‒ Р. 83-88.

Наукові праці

кандидата психологічних наук,  старшого викладача кафедри логопедії і спеціальних методик  Сімко А.В.

 

 1. Застосування різних додаткових фізичних вправ для корекції порушень розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець – Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. Вип. YII. – С. 403–404.
 2. Особливості психомоторної активності молодшого дошкільного віку зі стійкими органічними порушеннями пізнавальної діяльності. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець – Подільський: Вид. ПП Мошинський, 2008. Вип.8 –  С. 395–401.
 3. Особливості діагностики і корекції психомоторики дітей-олігофренів 4-7 років. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. Вип.10 –  С. 323–327.
 4. Діагностика координаційних можливостей психомоторики дітей-олігофренів дошкільного віку на різних рівнях побудови рухів. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець – Подільський:  Аксіома, 2009. Вип.12 –  С. 250–253.
 5. Особливості психомоторної активності особистості і структура рівнів побудови рухів (на прикладі дітей-олігофренів). Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України/ за ред.. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2009. Вип. 4.  – С. 379-389.
 6. Особенности междисциплинарного подхода к разработке программы коррекции психомоторики детей-олигофренов дошкольного возраста. Специальное образование: традиции и инновации: материалы II Междунар. науч. – практ. конф., г.Минск, 8-9 апр. 2010 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; редкол. С.Е.Гайдукевич (отв. ред.), И.К.Русакович, В.В.Радыгина и др. – Минск: БГПУ, 2010. – 284 с.– С. 718 –
 7. Особливості розробки нових програм корекції психомоторики особистості в перші 7 років життя. Личность в едином образовательном пространстве: сб. науч. ст. І Международного образовательного форума / под науч. ред. проф. К.Л.Крутий. «Образовательное пространство и индивидуальность: современная дидактика, задания діагностики, оценка качества образования», «Личность и здоровьесберегающее пространство». – Запорожье: ООО»ЛИПС» ЛТД, 2010. – Ч.3: – С. 259-262.
 8. Особливості збереження психофізичного здоров’я дітей-олігофренів дошкільного віку. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України/ за ред.. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2010. Вип. 9. – С. 494-504.
 9. Корекційна спрямованість фізичних вправ на психомоторний розвиток дітей-олігофренів дошкільного віку. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна. – – Кам’янець –Подільський: Аксіома, 2010р. Вип.15. –  С. 311–315.
 10. Вплив ігрової рухової активності на психомоторний розвиток дітей дошкільного віку з вадами інтелекту. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць / за ред. В.М.Сіньова, О.В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. Вип. 1. – 271-278.
 11. Діагностика і корекція порушень психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з вадами інтелекту. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред.. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2011. – Вип. 13. – С. 405-414.
 12. Вплив рухової активності на загальний розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред.. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої, 18-19 травня 20011 р., Київ – Кам’янець – Подільський: ПП «Медобори», 2011. – С. 205-207.
 13. Розвиток психомоторних якостей дітей дошкільного віку з вадами інтелекту у повсякденній трудовій діяльності. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець -Подільський: ПП Медобори – 2006, 2011. Вип. 3. – 178-181.
 14. Порівняння особливостей психомоторної підготовленості в природних діях у дітей-олігофренів та дітей з нормативним розвитком. Науковий Часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – № 19. – С. 353-357.
 15. Порівняння особливостей психомоторної активності дітей-олігофренів та дітей з нормативним розвитком в дошкільному віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка.- К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том. 10. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 18. – С. 454-466.
 16. Емпіричне дослідження координаційних можливостей психомоторики дітей-олігофренів старшого дошкільного віку на різних рівнях побудови рухів. Наука і освіта : науково-практичний журнал. – Одеса : Південний науковий Центр НАПН України, 2011. – Вип. 10 : Психологія. – С. 62-67.
 17. Особливості розробки порівнево-збалансованої програми корекції психомоторики дітей-олігофренів. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред.. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 15. – С. 597-607.
 18. Особливості застосування порівнево-збалансованеої програми корекції психомоторики дітей-олігофренів 6-7 років. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету імені Огієнка/ За  ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. –   Вип. 17 в двох частинах, частина 2. Серія: соціально-педагогічна.  –  Кам’янець – Подільський:  Медобори – 2006, 2012. –  С. 186–197.
 19. Двигательная активность как основной фактор улучшения психомоторного развития детей с отклонениями в интеллектуальной сфере. Специальное образование: традиции и инновации: материалы IIІ Междунар. науч. практ. конф., г.Минск, 19-20 апр. 2012 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; редкол. С.Е.Гайдукевич (отв. ред.), И.К.Русакович, В.В.Радыгина и др. – Минск: БГПУ, 2012. – 279 с. – С. 218-2
 20. Особливості корекції психомоторики дітей олігофренів порівнево збалансованими та порівнево неструктурованими фізичними вправами.

Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна.   Кам’янець – Подільський:  Медобори, 2006. Вип. 23, ч. 1 –  С. 332–341.

 1. Корекція психомоторики дітей-олігофренів дошкільного віку. Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – С. 180.
 2. Особливості проведення фізичної реабілітації з дітьми, які мають порушення в інтелектуальній сфері. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 26. – С. 493-502.
 3. Особливості формування психомоторних здібностей у дітей-олігофренів дошкільного віку за допомогою рухливих ігор. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол.: А.І.Шинкарюк (відп. ред.) та  ін.]. – Вип 6. Серія: Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2014. – С. 148-154.
 4. Фізична реабілітація дітей з особливостями інтелектуального розвитку. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – С. 136.
 5. Перевірка ефективності експерементальної методики корекції психомоторики розумово відсталих дітей дошкільного віку. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип. VI. В 2-х т., том 2 – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори 2006, 2015.
 6. Correction of psychomotor of the children with mental disorders development in early childhood. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. – Warsaw.: Maria Grzegorzewska University, Vol. 2, No. 2, 2015, pp. 53-57.
 7. Особливості психомоторного розвитку розумово відсталих дітей на різних рівнях побудови рухів. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.7, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – Т.2. – 486 с. – с. 344-354.
 8. Особливості покращення психомоторного розвитку розумово відсталих дітей засобами рухової активності. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський :  Аксіома, 2016. –  732с. – с. 504-512.
 9. Психолого-педагогічні особливості організації рухової активності дітей дошкільного віку з психофізичними порушеннями в сім’ї. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.8, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – Т.1. – 486 с. – С. 321-332.
 10. Особливості розвитку психомоторної активності дітей. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.9, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Т.2. – 310 с. – С. 205-215.

 


by