Кафедра

 

КАФЕДРА ЛОГОПЕДІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДИК

(2018-2019 р.р.)

№ п/п Прізвище та ініціали Посада
1 Гаврилов Олексій Вікторович

 

 

 

Зав.кафедри,. кан.пс.н, доцент
2 Гаврилова Наталія Степанівна к.пс, н. , доцент
3 Левицький Вадим Едуардович  кан.пед. наук, доцент
4 Мілевська Олена Павлівна кан.пед. наук, доцент
5 Сімко Алла Володимирівна канд.психол. наук, ст.викладач
6 Галецька Юлія Вячеславівна канд.пед.н., асистент
7 Бєлова Олена Борисівна кан.пед. наук, ст.викл
8 Лісова Людмила Іванівна канд.пед.наук, асистент
9 Константанів Оксана Василівна кан.пед. наук , ст. викладач
10 Ткач Оксана Михайлівна канд.пед.наук, асистент
11 Поліщук Світлана Вікторівна канд.пед.наук, асистент      (сумісник)
12

 

Михайловська Лідія Миколаївна старший лаборант

 


by