Дисципліни

 

Дисципліни кафедри логопеді та спеціальних методик на 2018-2019 н.р.

 1. Актуальні питання спец педагогіки.
 2. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія.
 3. Інноваційні технології в логопедії
 4. Корекція навчальної діяльності у молодших школярів з ТПМ
 5. Корекція порушень психічного розвитку дітей з ТПМ
 6. Логогімнастика
 7. Логопедична корекція комплекснихпорушень
 8. Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок
 9. Логопедичний масаж
 10. Логопедія
 11. Логопедія з практикумом
 12. Логопедія з практикумом: Порушення писемного мовлення
 13. Логопедія з практикумом: Порушення темпо-ритмічної організації мовлення
 14. Логопедія з практикумом: Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення
 15. Логопедія з практикумом: Системні порушення мовлення
 16. Логоритміка
 17. Логоритміка з методикою
 18. Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з ТПМ
 19. Методика викладання логопедії та спеціальної  психології у вищій школі
 20. Методика корекції артикуляційної моторики
 21. Методика логопедичної роботи х дітьми з комбінованими порушеннями
 22. Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ
 23. Методика реабілітаційної роботи
 24. Образотворча діяльність з методикою
 25. Основи патопсихології та пихотерапія
 26. Основи психоконсультування та психокорекції осіб з ТПМ
 27. Основи психотренінгу осіб з ТПМ
 28. Практикум з формування професійних навичок логопеда
 29. Рання логопедична корекція
 30. Ручна праця з методикою
 31. Соціальна логопсихологія
 32. Соціальна реабілітація осіб з виразною інтелектуальною недостатністю
 33. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: мови і літератури
 34. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: природознавства
 35. Спецметодика Я і Україна
 36. Спецметодика побутової фізики та хімії
 37. Спецметодика розвитку мовлення
 38. Спецметодика соціально-побутової орієнтації
 39. Спецметодика української мови
 40. Спецметодики : математики з основами математики
 41. Спецметодики фізичного виховання
 42. Спецметодики: географії
 43. Спецметодики: математики
 44. Спецметодики: початкового навчання мови
 45. Спецметодики: природознавства
 46. Спецпедагогіка з історією
 47. Трудове навчання з методикою
 48. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення

 

СПИСОК

науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів / спеціальностей факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

2018-2019 н.р.

з/п

Назва навчальної дисципліни Прізвище, ініціали викладача
Актуальні питання спеціальної педагогіки Гаврилов О.В.
1 Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія Гаврилова Н.С.
29 Інноваційні технології в логопедії Галецька Ю.В.
Корекція навчальної діяльності у молодших школярів з ТПМ Лісова Л.І.
26 Корекція порушень психічного розвитку дітей з ТПМ Гаврилов О.В.
Логогімнастика
Логопедична корекція комплексних порушень Ткач О.М.
11 Логопедична практика в дошкільних навчальних закладах Ткач О.М.,

Куриця А.І.

3 Логопедія Гаврилова  Н.С., Мілевська О.П.
6 Логопедія Мілевська О.П.
14 Логопедія Гаврилова Н.С.,

Ткач О.М.

24 Логопедія Мілевська О.П.
22 Логопедія з практикумом: Порушення писемного мовлення Константинів О.В.
21 Логопедія з практикумом: Порушення темпо-ритмічної організації мовлення Галецька Ю.В.
9 Логоритміка з методикою Лісова Л.І.
27 Методика викладання логопедії та спеціальної психології у вищій школі Гаврилова Н.С.,

Бєлова О.Б.

25 Методика логопедичної роботи з дітьми з комбінованими порушеннями Ткач О.М.
19 Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ Сімко А.В.
10 Методики реабілітаційної роботи Куриця Д.І.
5 Образотворче мистецтво з методикою Опалюк О.М.
18 Основи психотренінгу осіб з ТПМ Куриця Д.І.
20 Подолання підвищеного рівня агресії у дітей з ПМР Бєлова О.Б.
28 Практикум з формування професійних якостей логопеда Лісова Л.І.
13 Спецметодика математики Гаврилов О.В.,

Лісова Л.І.

7 Спецметодика математики з основами математики Гаврилов О.В. ,

Лісова Л.І.

23 Спецметодика побутової фізики та хімії Поліщук С.В.
8 Спецметодика початкового навчання мови Левицький В.Е.
15 Спецметодика розвитку мовлення Белова О.Б.
12 Спецметодика української мови Левицький В.Е.
16 Спецметодика формування елементарних математичних уявлень Лісова Л.І.
17 Спецметодика Я і Україна Галецька Ю.В.
2 Спецпедагогіка з історією Константинів О.В.
4 Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення Сімко  А.В.

 

Завідувач кафедри логопедії та  спеціальних методик                                О.В. Гаврилов

 

Перелік дисциплін вільного вибору студентів на 2019-2020 н.р.

Альтернативна комунікація

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. Навчальна дисципліна «Альтернативна комунікація» передбачає: ознайомлення студентів з психічними та психологічними якостями дітей з порушеннями мовлення, а також моторних труднощів, які призводять до порушення та затримки мовлення дітей, які мають проблеми у психофізичному розвитку та застосування методів альтернативної комунікації для покращення спілкування та навчання, адаптації у соціальній сфері, корекції недоліків їх психічного та фізичного розвитку, виховання морально-вольових якостей, підготовки до самостійного життя.

Міждисциплінарні зв’язки: корекційна педагогіка, спеціальна психологія, психологічна реабілітація,                  методика реабілітаційної роботи та інші.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля.

 1. Вивчення даної дисципліни гарантує здобуття наступних компетенцій: засвоєння форм, методів та основних понять теорії альтернативної комунікації; вирішення корекційно-оздоровчих завдань в процесі альтернативної комунікації; вміння будувати функціонуючу систему комунікації; розвивати здібності дитини висловлювати свої думки за допомогою символів; визначати потенціальні стимули дитини; враховувати індивідуальні можливості дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 2. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

Тема 1: Спілкування як основна потреба в альтернативній комунікації. Теоретичні аспекти процесу спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. Спілкування як потреба.

Тема 2: Альтернативні системи комунікації. Поняття альтернативні системи комунікації. Засоби комунікації не потребуючі спеціальних пристосувань. Технічні засоби комунікації.

Тема 3: Планування роботи по навчанню альтернативній комунікації на діагностичній основі. Етапи організації спілкування з дитиною.

Тема 4: Навчання альтернативній комунікації дітей з ОПФР. Альтернативна система навчання комунікації «PECS». Ступені навчання альтернативної системи комунікації. Методика навчання альтернативній системі комунікації. Засоби навчання альтернативній системі комунікації.

Тема 5: Діагностика потреб дітей у підтримуючій комунікації.  Комунікативна поведінка (вокалізація, погляд, міміка, жести, інтерактивна поведінка). Лінгвістичні здібності ( сприйняття і розуміння, здібність мовного висловлювання, артикуляційна моторика, мова, допомога при комунікації, читання і письмо). Рухові здібності. Когнітивні здібності ( увага, сприйняття, зорове сприйняття, слухове сприйняття, тактильне сприйняття, знаково-символічна діяльність, мислення і пам’ять). Психосоціальні здібності.

Тема 6: Підходи до діагностики потреб у підтримуючій комунікації. Онтогенетичний підхід. Середовищний підхід.

Тема 7: Навчання елементарним комунікативним функціям. Здійснення вибору дитини. Вимога. Привертання уваги. Відхилення, непогодження. Коментарі. Щоденна соціальна взаємодія.

Тема 8: Навчання навичкам ініціювання, ведення і підтримання діалогу. Діалоговий контроль проти діалогової ефективності.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни
 2. Форма підсумкового контролю – екзамен. Викладач: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач.
 3. Список основної літератури:
 4. Альтернативная коммуникация. методический сборник. Новосибирск, 2012.
 5. Лазина Е., Рыскина В.Л. Коммуникация – это не только слова. Методическое пособие по дополнительной коммуникации для родителей и педагогов. Коммуникация с помощью картинок. Санкт-Петербург, Эвричайлд
 6. Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: Учеб.-метод.пособие / М. Вентланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; Науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. – 276 с
 7. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): руководство для педагогов. М.: Теревининф, 2011.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки магістра

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 016 Спеціальна освіта

за освітньою програмою Логопедія. Спеціальна психологія

 Логогімнастика

Опис (анотація): дисципліна передбачає формування у студентів цілісного професійного уявлення про логопедичну гімнастику як окрему категорію логопедичної корекції, як систему корекційно-розвивального супроводу дітей з мовленнєвим дизонтогенезом, як засіб активізації компенсаторних психомовленнєвих та психомоторних можливостей дітей раннього, дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення.

Тип: цикл вибіркових дисциплін  (дисципліни професійної підготовки).

Термін вивчення: 2 курс (3 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання –  40 год. аудиторних: 12 год. лекційних, 28 год. практичних занять,  80 год. самостійної роботи.

Викладацький склад:  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  логопедії та спеціальних методик Мілевська О.П.

Мета курсу: актуалізація й поглиблення знань студентів з курсу логопедія стосовно окремих видів логопедичної гімнастики (артикуляційної, дихальної, голосової, пальчикової, мімічної),  ознайомлення зі змістом та методиками проведення фонетичної, фонематичної, фонемо-графічної, лексико-граматичної та нейрогімнастики; формування умінь визначати диференційований зміст окремих видів логогімнастики для корекційної роботи при різних формах логопатій; формування практичних умінь застосування комплексів вправ  логопедичної гімнастики.

Основні завдання дисципліни:

теоретичні:формувати знання науково-теоретичних основ щодо змісту, організації та проведення логопедичної гімнастики; знаття методів та прийомів проведення різних видів логопедичної гімнастики.

практичні: сформувати вміння визначати мету та диференційований зміст логокорекційного впливу засобами логогімнастики за наявності різних форм логопатій; застосовувати методику проведення різних видів логопедичної гімнастики, визначати структуру логопедичних занять з урахуванням етапів (підетапів) логогімнастики; добирати дидактичні матеріали та інвентар для проведення логогімнастики.

Результати навчання. За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати: мету та завдання логогімнастики; змістове наповнення різних видів логогімнастики; методику застосування вправ логогімнастики.

За підсумками вивчення дисципліни  студент повинен вміти: планувати логопедичну роботу з урахуванням логогімнастики; адаптувати зміст логогімнастики до індивідуальних можливостей дітей з порушеннями мовлення; володіти технікою проведення різних видів вправ логогімнастики.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші), створення та розв’язання проблемних ситуацій, виконання вправ,   конспектування, опрацювання методичної літератури, рольові ігри,  дискусії, моделювання навчальних ситуацій  тощо.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, виконання практичних та тестових завдань, модульні контрольні роботи.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (100 балів) Сума
Змістовий

модуль 1 (100 балів)

 

 

100

Поточний контроль МКР Самостійна робота
20 балів 50 балів 30 балів

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

 1. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 109 с.
 2. Белякова Л.И. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи /Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. – М.: Книголюб, 2003. – 56 с.
 3. Краузе Е. Н.Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА, 2004. – 80 с.
 4. Глозман Ж. М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте / Глозман Ж. М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. – СПб.: Питер, 2008. – 80 с.
 5. Рібцун Ю.В. Інноваційний підхід до організації та проведення артикуляційної гімнастики в логопедичній групі / Ю.В. Рібцун // Дошкільна освіта. – 2011. – № 3 (33). – С. 31-43.                            Мова викладання: українська

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Логомасаж

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Логомасаж» полягає у розширенні фахової компетентності майбутніх логопедів, а саме підготовці до застосування спеціальних технік логопедичної корекції з використанням масажних інструментів та різних видів масажних прийомів. Зміст дисципліни опирається на взаємозв’язок з неврологічними основами логопедії, анатомією та фізіологією, логопедією.
 2. Вивчення даної дисципліни передбачає опанування студентами таких умінь:

‒ нормалізація тонусу м’язів артикуляційного апарату з допомогою ручного та зондового масажу;

‒ стимуляція рухливості м’язів артикуляційного апарату;

‒ нормалізація тонусу м’язів шиї та комірцевої зони;

‒ розроблення змісту масажного впливу для подолання різних форм логопатій (заїкання, дислалії, ринолалії, дизартрії тощо).

Техніки логопедичного масажу є необхідними  для логокорекції в умовах реабілітаційних, освітніх та медичних закладів з дітьми різного віку та дорослими.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Змістовий модуль 1. Логопедичний масаж в умовах реабілітаційних, освітніх та медичних закладів.

Тема 1. Покази до проведення логопедичного масажу.

Тема 2. Анатомо-фізіологічні основи логомасажу.

Тема 3. Види і прийоми логопедичного масажу. Умови проведення логопедичного масажу.

Тема 4. Обстеження артикуляційного апарату.

Тема 5. Схеми та методика проведення логомасажу.

Тема 6. Масаж кистей і пальців рук, передпліччя, шиї та комірцевої зони.

Тема 7. Особливості проведення логомасажу при різних формах логопатій.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (заочна форма навчання: кількість кредитів ЄКТС – 4, загальна кількість годин – 120 год., у тому числі аудиторних – 16 год.: лекційних – 8 год., практичних занять – 8 год.; самостійної та індивідуальної роботи – 104 год.).
 2. Форма підсумкового контролю – іспит.
 3. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни – Мілевська Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик.
 4. Перелік основної літератури.

Дьякова Е.А. Логопедический массаж: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. ‒ 2-е изд., испр. ‒ М.: Издательский центр «Академия», 2005. ‒ 96 с.

Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: практическое пособие. ‒ СПб.: КОРОНА, 2004. ‒ 80 с.

Новикова Е.В. Зондовый масаж. Коррекция звукопроизношения: наглядно-дидактическое пособие. ‒ М.: «Гном и Д», 2009. ‒ 457 с.

Завідувач кафедри       __________________        О.В. Гаврилов

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Логопедичне партнерство

 1. Навчальна дисципліна «Логопедичне партнерство» передбачає ознайомлення студентів з: основними напрямками в практичній взаємодії логопеда з батьками; завданнями, принципами та методами роботи; ефективними формами роботи з батьками; діагностикою рівня відносин між логопедом та батьками; особливостями виявлення результативності співпраці логопеда з сім’єю; профілактичною та просвітницькою роботою логопеда.

Міждисциплінарні зв’язки: логопедія, спеціальна психологія, психологічна реабілітація, психологічне консультування, логопедичне консультування, пропедевтика мовленнєвих порушень, логопсихологія, тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля.

 1. Вивчення даної дисципліни гарантує здобуття наступних компетенцій: ефективно стимулювати активність сімей, використовувати традиційні форми взаємодії (анкетування, батьківські збори, консультація, тощо) та інноваційні форми взаємодії  (тренінги, дитячо-батьківські інтегровані заходи, Online консультації, сторінка логопеда, чат для спілкування батьків,  Skype, форум, круглі столи для спілкування батьків між собою, тощо.); орієнтуватись в особливості співпраці з сім’ями не тільки на рівні дошкільного закладу, але і школи; використовувати рофілактичну та просвітницьку робота логопеда з сім’ями.
 2. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

Тема 1: Логопедичне партнерство як запорука підвищення результативності в процесі корекції мовлення дітей.

Тема 2:  Основні напрямками в практичній взаємодії логопеда з батьками.

Тема 3:  Традиційні формами роботи логопеда з батьками.

Тема 4:  Інноваційні формами роботи логопеда з батьками.

Тема 5:  Діагностика рівня відносин між логопедом та батьками

Тема 6: Особливості виявлення  результативності співпраці логопеда з сім’єю

Тема 7: Профілактична та просвітницька робота логопеда з сім’ями.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни
 2. Форма підсумкового контролю – екзамен.
 3. Куриця Алла Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач.                                                Список основної літератури:
 4. Азовська Н.В. Взаємозв’язок логопеда та батьків в роботі по закріпленню набутих мовленнєвих навичок / Н.В. Азовська. – Херсон: Кругозір, 2006. – 100 с.
 5. Бєлова О.Б. Пропедевтика мовленнєвих порушень : навчально-методичний посібник / О.Б. Бєлова. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 140 с.
 6. Глухов В.П. Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя по развитию связной речи детей дошкольного возраста с ОНР / В.П. Глухов. – М.: Феникс, 1993. – 76 с.
 7. Кисличенко В.А. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.03 / В.А. Кисличенко. – К., 2011. – 208 с.
 8. Тищенко В. В. Як навчити дитину правильно розмовляти: від народження до 5 років. Поради батькам / В. В. Тищенко, Ю. В. Рібцун – К. : Літера ЛТД, 2009. –12

Завідувач кафедри логопедії

та спеціальних методик                                                       О.В. Гаврилов

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Логопедична корекція після мозкових уражень

 1. Навчальна дисципліна «Логопедична корекція після мозкових уражень» передбачає: ознайомити студентів з завданнями та методологічними принципами логопедичної корекції після мозкових уражень, особливостями порушень мовлення у дітей та дорослих з афазією, причинами їх виникнення, структурою і механізми мовленнєвих відхилень у дітей та дорослих з афазією, а також симптомами їх прояву, з прийомами та методами діагностики та корекції відхилень у мовленнєвому розвитку дітей та дорослих з афазією.

Міждисциплінарні зв’язки: корекційна педагогіка, логопедія, спеціальна психологія, психологічна реабілітація, методика реабілітаційної роботи та інші.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля.

 1. Вивчення даної дисципліни гарантує здобуття наступних компетенцій: проводити діагностику порушень мовлення у дітей та дорослих з афазією, диференціювати афатичні розлади з іншими з іншими суміжними станами, а також виявляти причини, що обумовлюють відхилення у розвитку мовлення дітей та дорослих з афазією; здійснювати корекційно-розвивальне навчання дітей та дорослих з афазією; вести відповідну документацію, складати плани організації та проведення логопедичної роботи з дітьми та дорослими з афазією; проводити підбір та оформлення дидактичних матеріалів для логокорекції дітей та дорослих з афазією.
 2. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Суть та значення логопедичної корекції після мозкових уражень.

Принципи та методи обстеження осіб з мозковими ураженнями. Погляди на дану проблему психологів, педагогів та логопедів. Онтогенез формування мозкових структур. Механізм ураження мозкової діяльності. Клінічне та синдромологічне підтвердження мозкових уражень.

Тема 2. Етіологія, патогенез, клінічна картина та класифікація при афазії у дітей та дорослих.

Причини виникнення афазії у людей. Характеристика локальних уражень різних відділів кори головного мозку. Клінічна симптоматика яка проявляється при ураженнях різних відділів мозку. Характеристика особливостей недорозвитку процесів і функцій пізнавальної і емоційно-вольової форми у хворих з еферентною- моторною, динамічною, аферентною моторною, акустико мнестичною, акустико-гностичною, агностичною і семантичною формах афазії. Зовнішні симптоми, що характеризують визначене у хворих порушення психічної сфери. Характеристика особливостей усного мовлення, письма, читання, поняття числа, лічби, обчислювальних операцій у хворих з еферентною- моторною, динамічною, аферентною моторною, акустико мнестичною, акустико-гностичною, агностичною і семантичною формах афазії. Типи труднощів при виконанні завдань, що вказують на визначене порушення. Прийоми і методи діагностики порушень психічної сфери у хворих з афазією. Критерії оцінки особливостей виконання ними завдань.Прийоми і методи діагностики порушень порушень усного, писемного мовлення, поняття числа, рахунку, обчислювальних операцій у хворих з афазією. Критерії оцінки особливостей виконання ними завдань.

Тема 3. Методи і прийоми логопедичної роботи при афазії.

Характеристика прийомів і методів корекції порушень кінетичного праксису  у хворих з еферентною афазією. Формування складової структури слів, зв’язного висловлювання, відновлення граматичного оформлення зв’язного висловлювання. Корекція логічного мислення шляхом використання різних методів розв’язування арифметичних задач, аналізу змісту текстів.

Характеристика прийомів і методів корекції порушень симультанного синтезу. Специфіка роботи над розвитком просторового праксису, поняттям числа, узагальнюючим значенням слів. Особливості корекції порушень граматичного боку мовлення при семантичній афазії, формування розуміння складних мовленнєвих конструкцій.

Характеристика особливостей корекції розуміння мовлення у хворих з акустико-гностичною афазією: способи зняття логореї, прийоми і методи формування уваги у хворих до звучного мовлення, специфіка роботи по відновленню розуміння значення слів, смислу фраз і текстів. Особливості роботи по відновленню письма і читання.

Характеристика особливостей корекції розуміння мовлення у хворих з акустико-мнестичною афазією: специфіка роботи по відновленню розуміння  значення слів, смислу фраз і текстів. Особливості корекції у них слухо-мовленнєвої пам’яті.

Особливості корекції зорово-предметної, зорово-просторової пам’яті. Відновлення зорово-мовленнєвої пам’яті, відновлення механізму пригадування слів і образів. Особливості подолання порушень наочно-образного мислення.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни
 2. Форма підсумкового контролю – екзамен.
 3. Ткач Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук наук, асисстент.
 4. Список основної літератури:
 5. Логопедія: підручник /за ред. М.К. Шеремет. – Вид.3-тє. перер. та доповн. – К. : Видавничий дім «Слово».2015. –776с.
 6. Лопатинська Н.А. Неврологічні основи логопедії. Курс лекцій / Н.А. Лопатинська. – К. : Видавничий дім «Слово».2017. –152с.
 7. Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу / Ю. В. Рібцун. – Х. : Вид. група „Основа”, 2013. – 239 с.
 8. Тарасун В.В. Логодидактика. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів /В.В. Тарасун. – К.: Видавництво Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 348 с.
 9. Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. пр. / Ін-т спец. педагогіки. – К.: Актуальна освіта, 2004. – Вип. 1. – 118 с.

Завідувач кафедри логопедії

та спеціальних методик                                                       О.В. Гаврилов

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Методика формування комунікативних форм поведінки»

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни: ознайомити студентів з психофізіологічною структурою та механізмами мовленнєвої діяльності, особливостями розвитку мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями.
 2. Перелік компетентностей:

Пізнавальні – ознайомити із психофізіологічними процесами, що забезпечують різні види мовленнєвої діяльності, змістом корекційно-розвивальної роботи з розвитку мовлення дітей з порушеннями розумового розвитку.

Методичні – підготувати студентів з теоретичних питань ефективної організації розвитку та корекції мовленнєвих процесів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку.

Практичні – навчити студентів використовувати теоретичні знання на практиці, розробляти плани-конспекти уроків з «Розвитку мовлення».

Виховні – виховувати у студентів працьовитість, відповідальність до виконання завдань навчальної дисципліни, дисциплінованість, самостійність.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Змістовий модуль 1. Основні напрями та зміст розвитку мовлення дітей з порушеннями розумового розвитку.

Тема 1. Предмет і завдання розвитку комунікативних форм поведінки.

Предмет та об’єкт методики розвитку мовлення. Фундаментальні поняття і завдання методики розвитку мовлення. Закономірності розвитку мовлення.

Тема 2. Зміст, форми та засоби, методи і прийоми навчання дітей рідної мови.

Завдання та зміст з розвитку мовлення дітей. Засоби здійснення програми з розвитку мовлення. Вимоги до мовлення дітей. Форми навчання рідної мови. Методи і прийоми навчання дітей рідної мови.

Тема 3. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями.

Механізми порушення мовленнєвого розвитку у дітей з порушеннями розумового розвитку. Особливості словникового запасу. Сформованість понятійної відповідності слова. Порушення на рівні граматичної системи мови. Труднощі   утримання   сукупності   операцій   в процесі породження та розуміння мовлення дітьми з порушеннями розумового розвитку.  Особливості засвоєння звукової системи мови.

Тема 4. Формування зв’язного мовлення дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Особливості діалогічного мовлення дітей з порушеннями розумового розвитку. Особливості монологічного мовлення. Переказ тексту дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку.

Тема 5. Методика формування лексичної сторони мовлення дітей з порушеннями розумового розвитку.

Формування дії розуміння мовлення і значення нових слів. Формування і розширення словесних понять у дітей з порушеннями інтелекту. Формування значення узагальнюючих слів. Формування диференційованого значення слів, що позначають близькі поняття та полісемічного значення слів. Формування словника похідних слів та системи словотвору.

Тема 6. Методика формування граматичної сторони мовлення та зв’язного мовлення дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Методика формування значення граматичних  понять, форм. Формування граматичного значення прийменників. Методика формування граматичних категорій. Розвиток зв’язного мовлення дітей. Корекція порушень звукової системи мовлення.

Тема 7. Методика формування дії ймовірного прогнозування мовленнєвої діяльності.

Синтаксичний рівень ймовірного прогнозування. Формування у дітей з порушеннями розумового розвитку вміння до висування декількох мовленнєвих прогнозів. Методика формування ймовірного прогнозування на фонологічному і морфологічному рівні без опори на контекст. Формування у дитини вміння прогнозувати по пам’яті. Формування процесу утримання складної багатоопераційної структури мовленнєвих дій.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни .
 2. Форма підсумкового контролю: залік.
 3. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук.
 4. Перелік основної літератури.
 5. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: навч. посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, З.К. Лихолєтова. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с.
 6. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія. – К.: Слово, 2010. – 374 с.
 7. Воспитание и обучение детей в условиях домов-интернатов : пособие для педагогов / И. К. Боровская [и др.]; под ред. Т. В. Лисовской. – Минск : НИО, 2007. – 216 с.
 8. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: учебное пособие / В.А. Липа. – Донецк: Лебідь, 2002. – 327 с.
 9. Обучение детей с нарушением интеллектуального развития: учеб. пособие / Б. П. Пузанов, Н. П. Конаева, Б. Б. Горскин. – М. : Академия, 2000. – 272 с.
 10. Синьов В.М., Матвеєва М.П., Хохлина О.П. Психологія розумово відсталої дитини. – К.: Знання, 2008. – 379с.
 11. Соботович Є.Ф. Структура мовленнєвої діяльності і механізми її формування. – К.: ІЗМН,1997. – 144 с.
 12. Спеціальна психологія. Тексти: ч.2 / за ред. М.П. Матвєєвої, С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський: Інформ.-вид. відділ Кам’янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2001. – 142 с.
 13. Стадненко Н.М., Матвєєва М.П., Обухівська А.Г. Нариси з олігофренопсихології / за заг. ред. Н.М. Стадненко. – Кам’янець-Подільський: Інформ.-вид. відділ Кам’янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2002. – 200 с

Завідувач кафедри логопедії

та спеціальних методик                                                       О.В. Гаврилов


by